P Ř E D P I S Y

Na této stránce vám budu postupně zveřejňovat všechny předpisy, týkající se amatérského vysílání - ať víte, do čeho jdete a co se našprtat.

 

Koncese kdysi

Pro všechny ty, kteří se domnívají že získání oprávnění k provozu radioamatérské vysílací stanice je příliš komplikované, uvádím zde podmínky, podle kterých dělal zkoušky autor těchto stránek. Ještě dodávám, že neexistovaly žádné nápovědy typu „OTÁZKY A ODPOVĚDI“, všechno jste si museli našprtat sami, bez pomoci internetu (který v té době neexistoval).

Vyhláška 155/2005

O způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Vyhláška 156/2005

O technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Vyhláška 157/2005

O náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

 

 

BANDPLAN

Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1 platný k 1.lednu 2006

RUŠÍTE TV?

Stanovisko ČTÚ k rušení televizního příjmu

PŘEDPISY PRO CB

Všeobecné oprávnění č. VO-R_7_04_2012_6.pdf k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

VYDANÉ VOLACÍ ZNAČKY

Databáze přidělených rádiových kmitočtů podle vydaných přídělů a individuálních oprávnění

 

ZOEK

Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb

CO JE PMR

Ve většině zemí Evropy a i u nás vznikla v roce 2001 po vyhrazení příslušného kmitočtového pásma možnost používat přenosné stanice pracující v pásmu 446 MHz na osmi povolených kanálech. Všechny tyto kanály jsou v našich zeměpisných šířkách k volnému použití.

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO

ZATÍM VOLNO