VYSÍLAČ PRO 80m

Občas dostávám dotazy, jak vypadá vysílač, který v současné době provozuji. Tak jen ve stručnosti, s čím je také možno pracovat, abychom nemuseli vynakládat několik kKč, ovšem za předpokladu, že udržíme v ruce páječku. Součástky jsou ze starých TV a rozhlasových přijímačů, až na keramický filtr 3 580 kHz, který pochází ze starého telefonu Tesla Stropkov, který byl vyhozen proto, že pracuje pouze s impulsní volbou.

Další součástky – tak třeba dvojitý ladicí kondenzátor pochází z ruského kapesního přijímače s rozsahem středních vln, tranzistory, odpory a kondenzátory z desky plošných spojů nějakého starého průmyslového zařízení nalezeného na černé skládce odpadků, a konečně kostřičky cívek z elektronkového rozhlasového přijímače, původně to byly mf transformátory 10,7 MHz.

Cívky :

L1 – 11 závitů

L2 – 4 závity

L3 – 4 závity

L4 – 11 závitů s odbočkou na čtvrtém závitu od dolního (uzemněného) konce.

Pomocí dvojitého ladicího kondenzátoru je oscilátor přeladitelný od 3,52 do 3,6 MHz, dolní konec rozsahu mi příliš nechybí, jelikož tento úsek je určen pro DX provoz a tam provozované kilowattové stanice nemám šanci přehlušit. Druhý tranzistor (KF508) pracuje jako zesilovač ve třídě C, na jeho výstupu je dvojitá pásmová propust, která zaručí, že se do antény nedostanou žádné parazitní kmitočty. Jako antény byly zkoušeny délky vodiče od 2,5 metrů až po 43 metrů, kromě rozdílného maximálního dosahu a rozdílných reportů nebyl pozorován žádný rozdíl. Samozřejmě, že pro zájemce o dálkové spojení (s tímto vysílačem jsem udělal i několik W a VK stanic) je velmi vhodné připojit na výstup anténní tuner, na přechodném stanovišti byl s úspěchem testován například TENTO. V jedné z verzí tohoto vysílače byl na koncový stupeň použit tranzistor BD139, ale (podle praktických výsledků) nějaký velký rozdíl oproti KF508 se neprojevil.

Přijímače byly použity dva typy, jednak TENTO přímozesilující, a hlavně TENTO přímosměšující. S oběma bylo navázáno pomocí tohoto vysílače kvantum spojení po celé Evropě, a v nočních hodinách i se zámořím.

Námět VU2ITI