Zpětnovazební přijímač 80m

Původně byl tento přijímač určen jen jako pomůcka k názornému vysvětlení funkce kladné zpětné vazby. Jenomže! Po jeho odzkoušení jsme přišli na to, že jeho vlastnosti jsou přímo úžasné, při táboření v přírodě jsme zachytili v pásmu 80 metrů stanice skoro z celé Evropy a dokonce v noci i několik zámořských stanic, na testovanou drátovou anténu. Možná, že se najdou nepřátelé různých jednoduchých zapojení (spíše určitě), budou mu vytýkat že může vyzařovat do antény a rušit tak okolí a podobně. Tak za prvé jsme nic takového při citlivé práci se zpětnou vazbou nepozorovali, a za druhé – je dosti jednoduché předřadit anténní zesilovač se společnou bází (nebo gate) a tím zpětné vyzařování i pro nešiky zcela vyloučit. Závěr: přijímač je schopen přijímat signály AM, CW a SSB s překvapující citlivostí na malé krystalové sluchátko. Pohodlnější samozřejmě mohou přidat nf zesilovač s integrovaným obvodem, ale to již nebude tohle jednoduché zapojení s devíti součástkami. Při vyšším napájecím napětí kolem 12 až 15 V a zvětšené hodnotě odporu R2 na 5k6 až 6k8 bude výstupní nf signál silnější a citlivost přijímače pak bude téměř –100 dBm (cca 2uV).

Cívky L1 – L2 jsou navinuty na malém červeném toroidu T50-2, vinutí L1 má 1 závit, L2 má 35 až 40 závitů pro pásmo 80 m, přijímač byl zkoušen také na pásmu 40 metrů, kdy cívka L2 měla asi 18 až 20 závitů. Odbočka na vinutí L2 je cca 20% od studeného (uzemněného) konce. Kondenzátorem C1 nastavíme střed požadovaného přijímaného kmitočtového rozsahu při nastavení ladicího kondenzátoru C2 do poloviny. Nasazování zpětné vazby se provádí kondenzátorem C4. Oba ladicí kondenzátory byly z nouze vyrobeny z běžných polystyrenových ladicích kondenzátorů z malých tranzistoráčků, tak, že po rozebrání byly odstraněny 2/3 statorových i rotorových plechů.

Zdroj http://sites.google.com/site/g3xbmqrp/Home/regen