CO TO JE JAGINA?

ANTÉNA YAGI – UDA

 

 

Ve třicátých letech minulého století předvedli v Japonsku Dr. Hidetsugu Yagi z císařské univerzity a jeho pomocník, Dr. Shintaro Uda, nový typ antény s jednoduchou konstrukcí a přesto značně výkonnou. Geniální vynález směrové antény, která později nesla jejich jména, byl využit hlavně za II. světové války pro radarové antény spojeneckých vojsk.

 

Na obrázku: Dr. Yagi představuje YAGI

Obrázek převzat z http://www.astrosurf.com

Hidetsugu Yagi se narodil v Japonské Osace v roce 1886, a v roce 1909 vystudoval  císařskou univerzitu v Tokiu, obor strojírenství. Poté odejel do Německa, kde pokračoval ve svém vzdělávání pod vedením Heinricha Barkhausena, objevitele tzv. Barkhausenova oscilátoru, který používal kladné napětí na mřížce ke generování krátkých vln. Yagi se věnoval výzkumu rezonančních transformátorů, používaných v bezdrátových systémech. Bohužel ale začátek první světové války jej donutil k návratu do vlasti, bez dat o jeho experimentech. Teoretickou část tohoto výzkumu publikoval v prosinci 1917 v PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS.

Po odchodu z Německa Yagi studoval ve Velké Británii u Johna A. Fleminga až do roku 1916. Před svým návratem do Japonska ještě navštívil Spojené státy a strávil nějaký čas na Harvardské univerzitě s Georgem W. Piercem. Po návratu do vlasti začala jeho učitelské kariéra na univerzitě v Tohoku, která byla v roce 1919 oceněna doktorátem strojírenství. Zde také zahájil výzkumný program v oboru rádio-elektroniky,  aby uplatnil své poznatky získané od Barkhausena,  Fleminga a Pierceho. Sestavil skupinu pokročilých studentů, včetně Okabeho a Shintaro Udy, která se zaměřila na výzkum zlepšení komunikace mezi ostrovy a loděmi, postupně se soustředili na komunikace na krátkých vlnách s použitím směrových antén. Yagiho skupina obdržela finanční podporu od soukromé nadace v Sendai. V únoru 1926 Yagi se svým žákem Udou publikovali v Japonsku svou prvou zprávu o anténě "vlnový projektor", jak ji pracovně nazvali, a zažádal o její patentování jak v Japonsku, tak i ve Spojených státech. V květnu 1932 byl vydán US patent, zatímco v Japonsku byl odmítnut.

Počátkem roku 1930 se Yagi dostal na císařskou univerzitu do Osaky, kde ve funkci ředitele vývojové laboratoře od roku 1936 pracoval na vývoji radaru a konečně také obdržel patent na svou anténu, viz také JAPAN PATENT OFFICE - http://www.jpo.go.jp/seido_e/, kde byla tato anténa registrována až teprve v roce 1940 (to se občas stává nejenom u nás, že ouřadové dobrou věc nepochopí). Během druhé světové války byl zařazen jako civilní konzultant na radary do armády, avšak jeho domov a knihovna spolu s jeho osobními poznámkami byly ztraceny během bombardování v dubnu 1945. Krátce po skončení války jej kontaktovali Roger I. Wilkinson, William R. Hewlett a další k rozhovorům vztahujícím se k Japonsku během války. Yagi vyjádřil své značné znechucení nad velmi špatnou komunikací mezi civilními experty a vojenskými službami. Gentai Sato, jeden z jeho žáků popisoval překvapení Japonců, když ukořistili britské radary,  vybavené Yagiho anténami. Upozornil také na použití Yagiho antén instalovaných na atomových bombách pro výškoměry, určující dosažení správné výšky pro jejich nejúčinnější explozi. Také Shintaro Uda, který v roce 1951 navštívil Spojené státy, byl překvapen používáním antén Yagi-Uda pro domácí televizní přijímače.

Hidetsugu Yagi po válce až do své smrti v roce 1976 zastával místo prezidenta Yagi Antenna Company, která v roce 1956 byla poctěna cenou Japan's Order of Cultural Merit.

 

Po válce se výhody této antény rozkřikly tak rychle, že dnes již pro metrové a kratší vlny se téměř nic jiného nepoužívá, pro její značný zisk oproti samotnému dipólu. Tato anténa také měla své nezaměnitelné místo při rozšíření televize, radioastronomie, a vůbec. Je toho moc.

 

Viz také:

YAGI MODELER - http://fermi.la.asu.edu/w9cf/yagipub/

CANTENNA - http://www.netscum.com/~clapp/wireless.html

How does a Yagi-Uda work? - http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/D.Jefferies/yagiuda.html

.... a mnoho dalších.