MODIFIKACE ANTÉNY WINDOM

U mnoha radioamatérských stanic je použita vícepásmová anténa s jednodrátovým napáječem, známá jako anténa Windom (obrázek 1) nazvaná tak podle svého konstruktéra Lorena G. Windoma, W8GZ. Jenže – jednodrátový napáječ přináší sebou řadu problémů. Při ne příliš kvalitním uzemnění radiostanice (což se stává dosti často) se na kostře transceiveru objeví vysokofrekvenční napětí, což mívá vliv na různé zákmity ve vysílacím traktu, „pálící“ mikrofon, automatický klíč šifruje a co horšího – dochází k rušení televizního příjmu.

Všechny tyto (a mnohé další) nedostatky odstraní následující modifikace této antény. Vodič antény v napájecím bodě přerušíme a vložíme zde izolátor. V tomto bodě je vstupní impedance antény na amatérských pásmech 80 – 40 – 20 – 10 metrů blízká k 300 ohmů.

Můžeme zde tedy napájet anténu pomocí běžné TV černé dvoulinky 300 ohmů, avšak mnohem výhodnější je použít souosý kabel 50 ohmů. V tom případě ale musíme přizpůsobit jeho impedanci k anténě pomocí přizpůsobovacího článku (transformátoru) 6:1 dle obrázku, stínění kabelu je připojeno k odbočce na devátém závitu.

Pokud bychom chtěli použít k napájení anténa souosý kabel s impedancí 75 ohmů, použijeme přizpůsobovací transformátor s poměrem 1 : 4, třeba podle dalšího obrázku.

Tento přizpůsobovací (a zároveň symetrizační) transformátor je zhotoven ze stejného souosého kabelu, který použijeme pro napájení, tedy s impedancí 75 ohmů. Je tvořen cívkou o průměru 10 až 15 cm (není kritický) s třemi až čtyřmi závity. Propojení je zřejmé z obrázku.

Při provozu této antény byly naměřeny následující výsledky:

    3 500 – 3 800 kHz bylo PSV < 1,8
    7 000 – 7 100 kHz bylo PSV < 1,1
14 000 – 14 350 kHz bylo PSV < 1,3
28 300 – 28 700 kHz bylo PSV < 2,5

Na kmitočtech pod 28 300 kHz PSV stoupá až k hodnotě 4 na 28 000 kHz. Na pásmu 160 metrů anténa nepracuje, je příliš krátká, na WARC pásmech nebyla testována, ale údajně dle knihy „Windom- und Stromsummen-Antennen“ od DG0KW by na nich měla pracovat také.