ANTÉNA W3DZZ

Nedávno jsem zde uvedl pro začínající anténu typu půlvlnný dipól. Jenže, je zde jedna nevýhoda, tento dipól je pouze jednopásmový. Natažení více antén pro další pásma je obtížné, no a z toho důvodu se obvykla používají antény vícepásmové. Velmi populárním typem takovéto antény je typ vypracovaný anerickým radioamatérem W3DZZ. Rozměry uvedené na obrázku umožňují anténě pracovat v pásmech 80 a 40 metrů, je ale schopna uspokojivě pracovat i v pásmech 20, 15 a 10 metrů.

Obrázek 1 – sestava antény W3DZZ

V pásmu 40 m je v provozu pouze střední část antény, zbytek antény je oddělen paralelními laděnými obvody, tak zvané trapy (trap je anglicky past). Obvody jsou naladěny na střední kmitočet pásma 40 m, tedy 7050 kHz. Každý z obvodů se skládá z kapacity 60 pF a indukčnosti 8,48 uH.

Obrázek 2 - Prvky trapu antény W3DZZ : A = deska kondenzátoru 60 pF, B = křidélko cívky, C = koncovkaRezonanční obvody trapů W3DZZ je nutno zhotovit velmi pečlivě. Jeden z mnoha způsobů jeho výroby je uveden na předešlém obrázku. Kondenzátor 60 pF je vyroben z dvoustranné sklotextitové destičky pro plošné spoje o síle 1,5 mm. Překrývající se vrstvy měděné folie tvoří polepy kondenzátoru, zářezy v odstupech po 3 mm na okrajích desky slouží k uložení závitů cívky. Mosazné koncovky připevněné na koncích trapu slouží k upevnění na anténě.

Obrázek 3 – Obvod – trap antény W3DZZ

A – sestavený obvod, B – připravený k zapojení do antényCívka je navinuta do připravených zářezů na kondenzátoru měděným drátem o průměru 1 mm. V průběhu navíjení je nutno držet drát napnutý, takže cívka má pak čtvercový průřez, nikoli kulatý. Při dodržení rozměrů podle obrázku, bude mít cívka 18 závitů. Konce cívky je nutno dobře připájet na vývody kondenzátoru. Pro sestavení této antény jsou zapotřebí dva tyto trapy, tedy dvě desky kondenzátorů a čtyři křidélka pro cívky a čtyři koncovky.

Sestavený obvod je na obrázku 3A. Po propájení a navinutí cívky (případně ještě po kontrole pomocí GDO) vložíme celý obvod do krabičky nebo láhve z umělé hmoty a vstup i výstup důkladně utěsníme proti vnikání vlhkosti a umístíme jej co nejdále od kovových předmětů. Při kontrole rezonance pomocí GDO doporučuji ještě kontrolovat kmitočet digitálním vlnoměrem.nebo přijímačem, aby bylo docíleno skutečně kmitočtu 7050 kHz. Doladění provádíme přihýbáním krajních závitů cívky. Po naladění vše nabarvíme bezbarvým lakem a umístíme do zmíněného pouzdra podle obrázku 3B.

Na námět sq5ta