VKV PA 6 W

Tak mi přišel mejl. Tak a tak, postavil jsem si bezdrátový mikrofon na VKV 100 MHz, ale má malý dosah. Můžete mi poradit, jak na to, aby byl slyšet dále?

Tak především, milý příteli – to, co provádíš je nedovolené, na internetu se můžeš dozvědět, jak můžeš být potrestán. A což teprve, až budeš slyšet dále, jednak budeš snadno zaměřitelný, ale hlavně budeš více rušit.

A nyní tedy čistě teoreticky, pouze jako učební text, nedoporučuji zkoušet.

Cesty k delšímu dosahu jsou minimálně dvě, jedna mechanická a jedna elektrická. Ta mechanická obnáší kvalitní anténu s pořádným ziskem (samozřejmě dobře vyladěnou), případně i směrovou, tím se zisk násobí. Amatéři dobře znají přísloví, že pořádná anténa je nejlepší zesilovač. No a pak existuje ještě jedna cesta, a sice zvýšení výkonu vysílače, tedy cesta elektrická (nejúčinnější je kombinace obou těchto cest). Takže zde si názorně ukážeme jak by takový zesilovač mohl vypadat, jako příklad uvádím jednodušší zesilovač 6 Wattů pro pásmo 88 až 100 MHz, jeho zapojení viz obrázek 1.

Obrázek 1 – schéma zapojení

Na vstupu i na výstupu je použita dolní propust s kritickým kmitočtem (kmitočet od něhož nastává útlum) 115 MHz.

Obrázek 2 – osazení součástek

Viz také http://www.pirat-fm.narod.ru/blank5.htm