VÍCEPÁSMOVÝ DIPÓL

Anténu uvedenou na obrázku navrhl a sestrojil I6IBE. Instaloval ji u své chaty na kovový stožár z trubky o průměru 40 mm, cca 8 metrů vysoký. Anténa je odzkoušena i ve zkrácené verzi s délkami 13,8 a 7 metrů pro pásma 20 a 10 metrů.

 

 

 

 Při napájení koaxiálním kabelem 75 ohmů (bohužel, jiný po ruce nebyl) vycházel ČSV ( činitel stojatých vln) na pásmu 10 metrů pod 1,5 a na 20 metrech 1,1. Podotýkám, že anténa je galvanicky uzemněna přes střední vývod balunu, proto je odolná vůči elektrostatickým výbojům, což má za následek snížení šumu.