UNIVERZÁLNÍ POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ

Na těchto stránkách již byly několikrát popsány jednoduchá poplašná zařízení, ke hlídání zahrad, objektů, aut a podobně, například:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/1tranz2.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/1tranz3.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/hlidac.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/otevrene_dvere.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/hlidac_priblizeni.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ochrana.htm

V dalším uvádím ještě jedno zapojení, které je použitelné více způsoby. Základní požadavky, které klademe na kvalitní poplašné zařízení jsou:
- Minimální odběr ze zdroje v pohotovostním stavu
- Možnost vyvolání poplachu jak spojením, tak i rozpojením kontaktů
- Nemožnost zrušit poplachový stav jinak, než vypnutím hlavního spínače.
Uvedené zapojení všechny tyto požadavky splňuje.

Z obvodového hlediska se popisované zapojení skládá z tónového generátoru (bzučáku), který je tvořen tranzistorem T1 a součástkami kolem něj, a ze spínače tvořeného tyristorem, tranzistorem T2 a odpory 1k, M1 a 470.

Poplach nastane v okamžiku, kdy se tranzistor T2 stane vodivým a tudíž otevře tyristor, který připojí napájení bzučáku s T1. Tranzistor T2 lze otevřít dvěma způsoby. Buď sepnutím kontaktů A a B (kontakty C a D jsou trvale rozpojeny), nebo rozepnutím kontaktů C a D (kontakty A a B jsou trvale sepnuty). Kondenzátor M1 zajišťuje, aby nebyl poplach vyvolán náhodným brumovým napětím na bázi T2. Odpor 470 ohmů zajišťuje spolehlivé sepnutí tyristoru, i když se mezitím T2 uzavře. Takže jediná možnost jak poplach vypnout, je vypínač Vyp v obvodu napájení.

Tranzistory jsou použity tak zvané TUN – Tranzistor Univerzální NPN, tyristor libovolný malovýkonový. Jako baterii použijeme dvě ploché baterie v sérii, nebo tzv. „kostku“ 9V, případně akumulátor 12V.