TRIODA MÁ 100 LET.

Za prvou elektronku by se snad dala považovat vakuová dioda sira Johna Ambrose Fleminga z roku 1905, ale teprve elektronka se třemi elektrodami – trioda – přinesla to pravé všestranné využití v radiotechnice a teprve jí vděčíme za vše, co se dále odehrávalo.

Lee de Forest se narodil v roce 1873 v Alabamě, a již od dětství se zajímal o stroje. Po rozepřích s otcem, který chtěl aby Lee pracoval na ministerstvu, jej přesvědčil, aby jej poslal na Sheffield Scientific School Yale. Po ukončení studia dostal doktorát fyziky a přijal zaměstnání u Western Electric v Chicagu, kde dostal na starost pokusnou laboratoř pro práci na rádiových vlnách, a přihlásil několik méně úspěšných vynálezů. V roce 1902 založil společnost pro využití bezdrátového telegrafu, která ale brzy zanikla.

Obrázek 1 - Příklad De Leeova blokového schémata a poznámky načmárané v rychlosti na hotelový hlavičkový papír v roce 1915.

Lee se ale nevzdával a dále pracoval na zdokonalení rádia. Za celý svůj život přihlásil více než 180 patentů, ale jeho úplně nejznámější objev, který umožnil dnešní rádio a televizi, byla elektronka. V průběhu roku 1906 provedl celou řadu pokusů s přidáním třetí elektrody do Flemingovy diody, při čemž zjistil, že touto přidanou elektrodou se dá řídit protékající proud.  Posléze došel k definitivní úpravě, kdy třetí elektrodu představovala síťka vložená mezi vlákno (katodu) a anodu, takže rok 1906 je možno považovat za její vznik.

Obrázek 2 - Prvá, ručně vyrobená trioda.

Tak vznikla prvá skutečná elektronka, kterou si nechal patentovat 15. ledna 1907 pod názvem "audion".  Teprve tato byla schopna přijímat s opravdovou citlivostí bezdrátové signály, oproti dosud užívaným elektrolytickým a karborundovým detektorům. Jeho nový vynález pak byl používán opravdu všestranně, jako rádiový detektor, zesilovač nízkofrekvenčních signálů a konečně i jako oscilátor pro rádiové vysílače.

Obrázek 3 – patent na "audion".

Obrázek 4 - de Forestův hrob v Mission Hills, California

Zdroj informací: http://www.leedeforest.org/