MORSEOVKA?

TELGRAFNÍ ABECEDA!

Samuel Finley Breese Morse

Mezi radioamatéry, zvláště těmi mladšími, se "zuřivě" debatuje o tom, zda používat telegrafní provoz, či pouze fone. Nuže, rozřešení tohoto dilematu nechám na jiných, já osobně jsem toho názoru, že jednak je to sportovnější, (cyklistické závody se také nejezdí na motorkách) a hlavně – CW se snáze "protlačí" mezi poruchami QRM i QRN, ke spojení postačí mnohem menší vyzářený výkon (tím pádem vyrobí i méně rušení), menší šířka pásma přijímače, a zařízení se dá vyrobit doma "na koleně", což by mělo být pravou náplní radioamatérského sportu. Ne to, jak je kdo "v balíku" a může si koupit větší a modernější bednu, ale co sám dokáže jako všestranný AMATÉR.

Ale zpět - obsahem tohoto textu by mělo být něco zcela jiného – a sice historické pozadí tzv. Morseovky, správněji telegrafní abecedy, což z mladších radioamatérů málokdo zná.

Jak to všechno začalo:

Již podle názvu je patrno, že tuto abecedu původně navrhl americký fyzik Samuel Finley Breese Morse, narozený v roce 1791 v Charlestownu v Severní Americe, zemřel v roce 1872. Původně byl malířem, až teprve později začal s pokusy a výzkumy v tehdy moderním rychle se rozvíjejícím odvětví – v elektrotechnice. Zvláště se věnoval výzkumům v předávání zpráv na dálku, a v roce 1837 zkonstruoval první telegrafní přístroj se zápisem.

Bylo ale nutno nejprve vymyslet nějaké značky, které by se tímto přístrojem daly přenášet, což záhy velmi úspěšně vyřešil. Jak sám při pokusech zjistil, pro jeho telegrafní přístroj nejlépe vyhovovala vyrytá značka na papírový proužek, skládající se z delších a kratších signálů a jejich kombinace.

Původní Morseova abeceda tedy byly v podstatě jen výchylky psacího hrotu, musel tedy podle jejich počtu sestavit zvláštní klíč k rozluštění těchto signálů, dalo by se říci, jakýsi překladový slovník.

Tento způsob přenosu zpráv poprvé použil dne 4. září 1837, kdy takto odeslal depeši ve znění: 2 1 4 3 6 2 5 8 1 1 2 0 4 0 1 8 7 3 7, po překladu do angličtiny to bylo:

Successful experiment with Telegraph september 4. 1837,

 česky tedy: Zdařilý pokus s telegrafem 4. září 1837.

A takhle tato historicky první zpráva vypadala v původní Morseově abecedě:

            Časem po řadě kritických připomínek přišel na to, že tento systém je poněkud nedokonalý, proto jeho spolupracovník Vail vypracoval v roce 1843 novou abecedu, složenou z teček a čárek, jak je známe dnes. Vycházel z četnosti hlásek v angličtině, takže nejčastěji používané písmeno E označil jednou tečkou, T jednou čárkou, atd., nejméně používaná písmena F a Z jsou složena z kombinace čtyř teček a čárek.

Teprve nyní tento systém docílil úspěchu a jeho používání i k mezinárodním stykům bylo schváleno v roce 1875 na telegrafním kongresu v Petrohradě.

Výrazy "tečka" a "čárka" používám velmi nerad, při příjmu sluchem se vlastně jedná o delší a kratší tón, signál. Tedy naučit se telegrafní abecedu (přiléhavější výraz) je velmi jednoduché, jednodušší než některý jiný cizí jazyk – postačí alespoň trošička hudebního sluchu a značky pak vnímáme přímo jako písmena, nikoli jako tóny.  Někdy se mi dokonce stává, když se právě zamyslím nad něčím jiným, nebo na mne někdo promluví a odpoutá mou pozornost, že ruka automaticky zapisuje přijatý text, a musím se teprve podívat na papír a přečíst si, co mi to vlastně protistanice vyslala.....

Pro zajímavost ještě přikládám ukázku, jak vlastně vypadal Morseův patent z 20.6.1840.