Anténa do terénu.

Při svých výletech do přírody nemáme tolik času, na stavbu kvalitních anténních systémů, požadavkem je vytáhnout a kapsy kus drátu zakončeného jednoduchým laděným obvodem a okamžitě se objevit na pásmu.

Cívka na jádru AMIDON T50-2 (červené)

Pásmo (m)

L (uH)

N (závitů)

Cmax (pF)

Délka l (m)

80

10

45

200

41

40

11,5

48

100

20,1

30

6,1

35

50

15

20

4

29

50

10,2

Cívka bez jádra (vzduchová) drátem 0,3 – 0,5 mm

Pásmo (m)

L (uH)

N (závitů)

Průměr mm

Délka mm

80

10

35

30

100

40

11,5

38

30

100

30

6,1

21

30

50

20

4

17

30

50

Pro vysílač s malým výkonem (QRP) úplně postačí proměnný kondenzátor získaní ze starého tranzistoráku, nebo jakýkoli jiný. Cívku je možno navinout na toroidu Amidon (pokud jej máte k dispozici) nebo bez jádra na kousku novodurové trubky o průměru kolem 30 mm. Konec antény stačí přehodit přes vyšší strom, při výletech našeho radiokroužku jsme používalo „dalekonosný“ prak se silonovým vlascem zakončený těžší železnou maticí, kterým jsme pak anténní drát přetáhli do výšky. Pro delší anténu (např. pro 40m) byl prostě vysílač dále od stromu, čímž jsme vytvořili anténu typu „Inverted Sloper“.