Telegrafní klíč

Jeden z mých žáčků si přivezl z Polska zajímavou hračku, obsahující elektronický telegrafní klíč a tónový generátor, který „pípá“ v rytmu telegrafních značek. Jelikož něco takového by mohlo být vhodné k nácviku telegrafie a obsluhy elektronického klíče, zařízení jsem rozebral – a hele, ono to je tak jednoduché, že přímo svádí k jejímu okopírování (jo, tohle dělá celá řada firem, takže nějak moc ilegální to asi nebude. Například přijímač HRO vyráběli Němci pod názvem KST Korting, Rusové vyráběli také celou řadu zahraničních přístrojů a součástek, včetně např. elektronek RV12P2000 a podobně). Schema zapojení bylo vlepeno dovnitř krabičky.

Takže si uvedeme stručný popis tohoto zařízení.

 

Jak je všem jistě známo, vysílání znaků telegrafní (nesprávně Morseovy) abecedy spočívá v generování dlouhých a krátkých signálů (nesprávně čárek a teček) a mezer mezi znaky a mezi slovy. Poměr jejich délky je pevně stanoven krátká/mezera/dlouhá 1:1:3, mezi slovy je to 7 mezer.

 

Pomocí přepínače, zvaného „pastička“ který v jedné poloze přepne na generování krátkých a ve druhé poloze dlouhých signálů, tedy připne kondenzátor C3 (krátký) nebo C2 (dlouhý signál) mezi vstup a výstup operačního zesilovače. Druhý vstup je zablokován vůči společnému vodiči kondenzátorem C4.

 

Komplikovanější klíče mají možnost plynulé změny rychlosti vysílání signálu, což v tomto případě se dá provést jedině změnou kapacity kondenzátorů C2 a C3. Dále také mívají paměť jednoho znaku, což umožní zvýšit rychlost práce.

 

Tónový generátor s kmitočtem kolem 1 kHz, který je tvořen druhým operačním zesilovačem se sluchátky v obvodu kolektoru jednoduchého tranzistorového zesilovače, jehož obvod emitoru je spínán výstupem generátoru dlouhých a krátkých signálů.

 

Pravděpodobně budete mít při realizaci tohoto zapojení problémy se sháněním operačních zesilovačů UL1321, ale nezoufejte – dají se velmi jednoduše nahradit libovolnými jinými, případně i dvojitými. Vyzkoušel jsem staré MAA 741 a MA 1458 (MC 1458N) bez problémů.