SV A DV VYSÍLAČE

Vysílání na středních a dlouhých vlnách je na svém úpadku, v mnoha zemích je na úplné nule. Nojo, ale my zde ještě máme nějaké ty přijímače, třeba i tranzistoráky na tato pásma, vyhodit je? Tak to by byla škoda. Ale jsme přeci kutilové, tak si protějšek vyrobíme sami – je to velice jednoduché.  Zkusíme vypnuté rozhlasové vysílače nahradit jednoduchým zapojením určeným k revitalizaci přijímačů SV a DV, a to jak s přímým zesílením s dosahem několik desítek, nebo superhetů s dosahem stovek metrů.

ALE – upozorňuji, že tento popis slouží pouze ke studijním účelům, v žádném případě vás nechci nabádat k jejich stavbě, nebo dokonce používání. Dostali by jste se do konfliktu se zákony!

Takže čistě teoreticky.

Toto navržené schéma je v podstatě oscilátor, tedy generátor sinusových kmitů s induktivní zpětnou vazbou, sestrojený na jednom tranzistoru + modulace pomocí transformátoru.

Tranzistor použijeme libovolný nevýkonový se strukturou N-P-N, například kterýkoli z řady BC, BF a podobně. Dá se zde samozřejmě použít i tranzistor vodivosti P-N-P, jen pak musíme přehodit polaritu napájení. Cívka L1 má pro rozsah středních vln 100 závitů, pro dlouhé vlny 250 závitů smaltovaným nebo lakovaným drátem o průměru 0,25 mm, vazební cívka L2 má 25 závitů stejným drátem. Cívka je navinuta na trámeček z feritové antény malého tranzistorového přijímače.

 

Hodnotu odporu R1 vybereme tak, aby hodnota emitorového proudu byla v rozsahu 15 – 20 mA. Jako modulační transformátor je možno použít libovolný malý síťový transformátor 230/15-30V, nebo lépe výstupní transformátor ze starého přijímače. Modulační signál z výstupu zesilovače přivedeme na vinutí s nižší impedancí (např. 8 – 12 ohmů) a sekundárním (vysokoimpedančním, 50 – 150 ohmů) vinutím bude protékat napájecí proud tranzistoru. Kondenzátory C1 a C3 můžeme použít libovolného typu.

 

 

Ladicí kondenzátor C2 se dá použít libovolný z malého tranzistorového přijímače, vzduchový nebo styroflexový. Pokud je dvojitý (ze superhetu) použijeme jen jednu sekci.

 

Pro napájení vysílače je vhodné použít samostatný síťový napájecí zdroj s výstupním napětím kolem  8 až 10 V. Devítivoltová destičková baterie není  zrovna to nejlepší řešení, nevydrží moc dlouho.

 

Jako anténu můžeme použít vodič o délce minimálně 10 metrů. Uzemnění můžeme připojit buď k rozvodu ústředního topení, nebo ke kovové vodovodní trubce, pokud nejsou k dispozici, můžeme do země zakopat větší kovový předmět, nebo zapíchnout železnou tyč (roxor), úhelníkové železo, a podobně a drátem propojit s vysílačem.

Po pravdě řečeno, pokud nám postačí přenos signálu na vzdálenost 10 – 15 metrů, anténu ani uzemnění nepotřebujeme, dostatečnou úroveň signálu nám dodá samotná feritová anténa. No ale - když potřebujeme dosah 100 a více metrů, pak se bez antény a uzemnění neobejdeme. Je ale jisté, že maximální dosah příjmu, tedy dostatečná hlasitost, bude záviset také na citlivosti vašeho přijímače.

http://elektrikaetoprosto.ru/resivswam.html