ZASTARALÉ SSB

Dost často slýchávám, že telegrafie je zastaralý způsob provozu, zvláště mladší jej řadí do období "někde kolem dinosaurů". No dobrá, a co takový provoz SSB? To snad je nějaká novinka? Podívejme se zpět do historie, k těm radiovým dinosaurům.

Již 1. prosince 1915 byl vydán patent na modulaci SSB pro Johna Renshawa Carsona. Krátce na to s tímto systémem začalo experimentovat americké námořnictvo. Chvíli ještě trvalo, než se tato novinka ujala, až konečně byla zavedena do komerčního provozu na dlouhovlnné stanici transatlantického veřejného radiotelefonního obvodu mezi New Yorkem a Londýnem, provoz byl zahájen 7. ledna 1927.  Výkonné vysílače SSB systému byly v USA umístěny v Rocky Point a v New Yorku, v Anglii v Rugby.

V Los Angeles vycházel časopis R/9, který v čísle září/říjen 1933 publikoval třídílný článek pod názvem " Single Sideband Transmission for Amateur Radiophones" od Roberta M. Moora, W6DEI. V článku popsal experimenty s úpravou amplitudové modulace na mód s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou vlnou, který nazval "single-side-band, suppressing carrier", ve zkratce tedy SSSC.

Článek zpočátku nevzbudil příliš velký zájem, ačkoli radioamatéři chápali, jaké výhody může tato metoda přinést, ale v té době používané přijímače a vysílače, konstruované pro provoz s amplitudovou modulací tento druh provozu neumožňovaly. Takže rozvoj vysílání provozem SSB musel počkat až do roku 1947, kdy se jej ujali profesionálové – a nastal jeho raketový start téměř ve všech oborech rádiové komunikace, ovšem kromě rozhlasu.

U nás prvé články o SSB začaly vycházet v AR v roce 1959 (z žertu označované jako JPP – Jedno Postranní Pásmo), popis byl ale již dříve zveřejněn v:

Kašpar F. a kol., Radiotechnická a elektroakustická příručka, (ESČ, Praha, 1949)

a pak rychle následovaly další knižní publikace – namátkově vybírám:

STONER, New Sideband Handbook, (New York 1959)

Ing. E. SEVERIN, Technika rádiového spojení s jedním postranním pásmem, (Naše Vojsko – SVAZARM 1967)

Ing. V. VACHALA, CSc., Technika amplitudové modulace s jedním postranním pásmem (SNTL 1983)

..... a mnoho dalších.