ŠIROKOPÁSMOVÝ DIPÓL 80 m

Amatéři, pracující na pásmu 80 metrů mají problémy s malou šířkou pásma dipólu, požadavkem je obsáhnout jak CW tak i SSB rozsah. Pro ně je určen tato verze dipólu, zhotovená z odstřižku koaxiálního kabelu a z měděného izolovaného vodiče (elektrikářský drát) o průměru kolem 1,5 - 2 mm.

Úsek B je dlouhý půl vlnové délky s ohledem na zkracovací činitel, který závisí na typu kabelu, který použijeme. Pokud by to byl kabel s plnou polyuretanovou izolací, tak ten má činitel 0,66, pro kmitočet 3,7 MHz to činí 26,76 metru.

V polovině úseku B odstraníme izolaci na délce cca 7 cm a následně i opletení, aby zde byl pouze vnitřní vodič s izolací. Na oba konce opletení připájíme napájecí koaxiální kabel a vše zabezpečíme před vnikáním vody, buď samovulkanizační gumovou páskou, nebo zalitím epoxidem, dentakrylem a podobně.

Námět http://abc.wlodawa.pl/