SENZOROVÁ SIGNALIZACE

V tomto článku si ukážeme, jak zhotovit signalizační zařízení, nebo přesněji akustický signalizátor, spouštěný dotykem, který nepotřebuje žádné tlačítko ani mechanické kontakty, čímž docílíme širšího uplatnění tohoto zařízení. Při jeho stavbě v radiokroužku začínajících, žáků šestých až osmých tříd, byl původně určen jako náhrada dveřního zvonku, ovládaného dotekovým senzorem skládajícím se ze dvou kovových plošek navzájem izolovaných. Použili jsme za tímto účelem kousek kuprextitu, na němž byly vytvořeny dvě plošky z mědi. Později jeden z žáků přišel na další využití – místo senzoru připojil na vstup signalizátoru kus bílé elektrikářské dvoulinky, s asi 2 cm dlouhými konci zbavenými izolace, a pro vylepšení ještě pocínovanými. Konec jednoduše spustil do vany, v přiměřené hloubce, a jakmile při napouštění vany dostoupila hladina vody do nastavené výšky, signalizátor spustil zvukový signál. Pokud jsou obě senzorové plošky propojeny, třeba uvedenou hladinou vody, nebo jen dotykem prstu, ozve se tón. Dokonce od jednoho „koumáka“ přišel návrh, použít to pro kontrolu vlhkosti plen….

Takže jak to funguje: Čím je přítlak prstu na dotekové plošky větší, nebo je větší vodivost kůže (vlhká – suchá) tím je nižší odpor propojující obě plošky, na bázi tranzistoru T1 se dostane větší napětí, tranzistor jej zesílí (pro názornost, samozřejmě tranzistor zesiluje proud, ne napětí) a tím se otevře (sepne) tranzistor T2. Ten propustí napájení do dvojice tranzistorů T3 a T4, které tvoří generátor napětí nízkého kmitočtu, tak zvaný tónový generátor.

Tranzistory T1 až T4 můžeme použít libovolné křemíkové tranzistory vodivosti NPN, případně i PNP po změně polarity baterie, v jenom vzorku byly použity BC238, v jiném zase BC547, vybíráme kusy s co největším zesilovacím činitelem, hlavně na pozice T1 a T2. Reproduktor může být použit libovolný miniaturní 5 – 25 ohmů, v jednom případě byla použita sluchátková vložka 50 ohmů z telefonu. Pro napájení je možno použít buď 3 články velikosti AA nebo AAA, případně plochou baterii 4,5 V – vydrží déle. Dotekové plošky (senzor) mohou být upevněny třeba i přímo na krabičce s přístrojem, nebo připojeny pomocí dvoulinky.

Převzato z příručky: А.И.Вдовикин «Занимательные электронные устройства», МРБ № 1029.