ANTÉNA KE SCANNERU

Vícepásmová anténa pro scaneristy k poslechu nejpoužívanějších úseků pásma v rozsahu 100 až 800 MHz. Jako každá „univerzální“ věc je ale i zde univerzálnost vykoupena menším ziskem, přesto ale podle hodnocení několika uživatelů, má větší zisk než anténa diskona, což je dáno její směrovostí.

Anténa je vyrobena z měděných prutů z rozpáraného silnoproudého kabelu, s průměrem 4 mm. Požadované kmitočty (středy nejpoužívanějších pásem) jsou naladěny „bočníky“ ve vzdálenostech 0,7 krát lambda 1 až lambda 4, případně i dalších. Napájení systému tvoří souosý kabel s impedancí 50 ohmů, s přizpůsobovací smyčkou ze stejného materiálu, jako anténa.

Poznámka: lambda 1 až lambda 4 – středy nejpoužívanějších pásem.

Zdroj http://www.chipinfo.ru/schems/comm/comm6.html