ZAHNUTÝ DIPÓL 145 MHz

Tato podivná ale dostatečně efektivní anténa představuje úpravu klasického dipólu u něhož byly konce ramen zahnuty vzhůru. Její vyzařovací diagram je podobně jako u klasického dipólu ve tvaru „osmičky“. Rozměry, uvedené na obrázku jsou pouze orientační (vypočtené), skutečné závisí na materiálu a průměru použitého vodiče (nebo trubek) a upravují se při konečném dolaďování. Pro docílení dostatečné šířky pásma je vhodné ke konstrukci použit materiál o průměru alespoň 10 mm nebo více.

Prvky zářiče, tedy obě ramena, jsou upevněny na desce z izolačního materiálu, např. skelný laminát, PVC, atd. která je připevněna ke svislému stožáru jehož horní část o délce nejméně 1 až 1,5 metru je z izolačního materiálu, například PVC roura a podobně. Pokud jsou v blízkosti antény vodivé předměty, značně to škodí účinnosti vyzařování.

Anténa je napájena 50-ohmovým souosým kabelem. Co možná nejblíže k napájecímu bodu zapojíme symetrizační zařízení (balun), který může být zhotoven například navinutím souosého kabelu na trubku o průměru 40 až 50 mm, 4 až 6 závitů, závity stáhneme plastikovými pásky nebo izolepou. Pokud je horní část stožáru zhotovena z dielektrické trubky, můžeme kabel navinout i přímo na tuto trubku. Toto zařízení odstraní zkreslení vyzařovacího diagramu antény a také vysokofrekvenční proudy na stínění souosého kabelu, vzniklé rozdílem mezi symetrickou anténou a nesymetrickým napájením.

Jak jsem již uvedl výše, vyzařovací diagram antény v horizontální rovině svým tvarem představuje „osmičku“, tedy anténa je v podstatě dvousměrová. Proto je vhodné ji namontovat (pokud není otočná) tak, aby vyzařovala do nejčastěji používaných směrů. Poměr stojatých vln (SWR) této antény v celém rozsahu kmitočtů od 144 do 146 MHz nepřevýší hodnotu 1,5.

Literatura:
73 Magazine April 1989 - The „SlingshQt“ Antenna for 2 Meters