PŮLVLNNÝ DIPÓL

Nejjednodušší anténa (nejen) pro VKV, CB a podobně, je dvoupólová – tak zvaný DIPÓL, lze ji snadno sestavit s téměř nulovými náklady, ale má i některé nevýhody, jako malý zisk a malá směrovost – což ale zase jindy je výhodou, že nemusíme anténu směrovat na protistanici, například při provozu s CB, nebo na dvoumetru, při skenování  a podobně.

Jak ji zhotovit, je vidět na obrázku 1, ale pozor na to, že anténa je symetrická, kdežto souosý kabel, který k ní připojujeme, je nesymetrický. A to je důvod, proč je doporučeno používat tak zvaný symetrizační člen, buď na toroidu (t. zv. BALUN), nebo jednodušeji (a spolehlivěji) pomocí kousku souosého kabelu, stejného, jaký jsme použili pro připojení antény k zařízení, jeho rozměry a připojení jsou na obrázku 2.

Celková délka dipólu je dána použitým kmitočtem, podle jednoduchého vzorečku

L (cm) = 145 / kmitočet (MHz)

Dipól vyzařuje (a přijímá) ve tvaru „pneumatiky“ jejíž ztřed je ve středu dipólu. Maximální zisk λ/2 dipólu je 2,15 dBi.

       

Obrázek 1                                                         Obrázek 2

Zdroj http://electroschematics.com/31/half-wave-dipole-antenna/