Průbojné napětí

vzduchových kondenzátorů

Průbojné napětí vzduchových kondenzátorů je typicky kolem 1,5 kV na 1 mm, pokud uvažujeme i koeficient bezpečnosti. Ve Spojených Státech uvádějí výrobci takových kondenzátorů tyto typické hodnoty:

0.023" (0.58mm) -   500V

0.032" (0.81mm) - 1200V

0.045" (1.14mm) - 2000V

0.075" (1.90mm) - 2500V

0.100" (2.54mm) - 3300V

0.125" (3.17mm) - 4000V