UZEMNĚNÍ – PROTIVÁHA

Účinek dokonale vodivé země lze v sousedství antény nahradit kovovým pletivem nebo mříží pod anténou těsně pod zemním povrchem, nebo přímo na zemi. Toto opatření často zdokonalí výkon antény tím, že zmenší ztráty v zemi blízko antény, kde vzhledem k vysoké intenzitě záření jsou takové ztráty velmi vážné, a je nejúčinnější při vyšších kmitočtech. Je dobře, sahá-li nejméně půl vlny všemi směry od antény, ačkoli byly hlášeny dobré výsledky se sítí, která měla rozměry o 25% menší.

Kromě toho, že snižuje ztráty, do značné míry také určuje výšku antény, pokud jde o vyzařovací odpor. Pro tento předpoklad bude výška skutečnou výškou antény nad pletivem. Poněvadž však odraz od pletiva správných rozměrů nastává pouze při velkých úhlech, jeho přítomnost nebude příliš měnit vliv skutečné země při úhlech menších, protože vlny s malým úhlem se odrážejí ve značné vzdálenosti od antény.