JEDNODUCHÝ PŘÍMOSMĚŠOVAČ

Opět se vracím s námětem pro milovníky amatérských pásem krátkých vln, a nabízím něco jednoduchého, ale osvědčeného. Již dříve jsem zde mnohokrát popisoval přijímače s přímým směšováním, takže přidávám ještě jeden z dílny UA1CBM, určený pro pásmo 40 metrů, na kterém je možno v pohodě poslouchat DX stanice téměř z celého světa. Pokusný vzorek je vidět na následujícím obrázku.

Princip činnosti tohoto přijímače byl již v několika předešlých popisech vysvětlen, takže půjdeme rovnou k jeho zapojení. Oscilátor v testovaném vzorku je zapojen s tranzistorem KF124 ze stařičkého černobílého televizoru, ale je zde možno použít libovolný vysokofrekvenční křemíkový tranzistor, jeden exemplář tohoto přijímače byl osazen i tranzistorem KC508 beze změny vlastností. Pracovní kmitočet je (jako u všech těchto typů směšovače) poloviční, než přijímaný kmitočet (popis jeho funkce je například ZDE), tedy 3 500 až 3 600 kHz pro přijímaný rozsah 7 000 až 7 200 kHz. Nízkofrekvenční zesilovač je zapojen s osvědčeným populárním obvodem LM386, jelikož potřebuje minimum dalších součástek a zabezpečuje zesílení napětí cca 200 násobné. Na obrázku je sice k přijímači připojen reproduktor, ale spíše bych doporučoval nízkoohmová sluchátka například od MP3 přehrávače, nebo podobná.

Upozorňuji na to, že ve schématu (obrázek byl převzat z originálu) jsou chybičky – indukčnost vf tlumivky L3 v nf filtru má být správně 100 mH (milihenry, ne mikrohenry), kondenzátor C6 má mít kapacitu 47n. Vstup zesilovače LM386 (vývod 3) má být propojen se zemí (záporným pólem) odporem 4k7.

Cívky jsou navinuty na kostřičkách o průměru 10 mm, L1 má 15 závitů a L2 má 9 závitů. Pokud právě nemáte k dispozici vhodný ladicí kondenzátor C2, můžete jej vynechat a použít ladění pomocí kapacitní diody podle dalšího obrázku – vývody a a b připojíme k stejně označeným vývodům u laděného obvodu oscilátoru. Jako ladicí diodu můžeme použít buď některý z varikapů, nebo i zenerovu diodu na napětí kolem 10V.

Celý přijímač je sestaven na destičce plošných spojů s rozměry 85 x 45 mm, na které je upevněn i ladicí kondenzátor. Pokud použijete ladění kapacitní diodou. můžete destičku ještě zmenšit o její levou část.

Původní zdroj ZDE