POUŽÍVÁNÍ TDO

TDO, tedy Tranzistor Dip Oscilátor (v elektronkové verzi GDO) je přístroj, indikující rezonanční kmitočet poklesem proudu v indikátoru (měřidlo apod.). Pro všechny, kteří mají zájem zabývat se vysokofrekvenční technikou je to naprosto nepostradatelný přístroj. V dalším si ukážeme jeho některá (nejčastější) použití.

Obrázek 1. – Měření rezonančního kmitočtu laděného obvodu,

.indukčností a kapacit.

Obrázek 2. -Měření rezonančního kmitočtu s toroidní cívkou

Obrázek 3. - Měření činitele vazby dvou cívek.

Obrázek 4 – Měření indukčnosti cívek v sérii

Obrázek 5 – Měření rezonančního kmitočtu antény

Obrázek 6 – Měření zkracovacího činitele koaxiálního kabelu.

Činitel zkrácení = λ (změřená) / λ ve volném prostranství

λ (ve volném prostranství, metrů) = 300 / f (MHz)

… a mnoho dalších možností, na která přijdete v praxi.