KONCOVÝ STUPEŇ 5W PRE 1.8 - 30 MHz


Schéma zapojenia:

Schéma QRP PA

   Koncový stupeň je osadený tranzistorom KT907 alebo KT904 - obidva sú dobré a dajú plný výkon 5W v celom rozsahu KV. Tak isto dobre vyhovejú typy 2T904, 2T907, KT904A a KT907A. V obvode nie je zabudované ALC, výkon sa musí nastaviť individuálne pre každé pásmo pri zmene pásma ak PA použijeme vo viacpásmovom transceivri. Ja som PA zabudoval do svojho KV všepásmového home made TRX a potenciometrom 100 Ohmov môžem regulovať výstupný výkon od stoviek mikrowattov až do 5W. Do merača ČSV som zabudoval jednoduchý wattmeter takže je to pohodlné. Pozor na prebudenie PA pri zmene pásma, tranzistor je na to dosť citlivý a odíde! Koncový stupeň pracuje v lineárnej oblasti, je vhodný pre CW aj SSB. Tranzistor je linearizovaný predpätím bázy, kľudový prúd nastavíme predradným odporom R na 60mA. Odpor R musí byť na väčšie zaťaženie, aspoň 5W. Tečú ním stovky mA a dosť hreje. Kľudový prúd PA meriame v kolektore tranzistora alebo meriame napätie na emitorovom odpore KT907 a vypočítame zodpovedajúci prúd. Tlmivka na výstupe PA chráni koncový tranzistor pred napäťovými špičkami z atmosféry ktoré môžu zničiť tranzistor pred búrkou. Výstupný obvod PA sa zaobíde bez transformátora, výstupný dynamický odpor tranzistora je okolo 55 Ohmov pri výkone 5W. Jedinou nevýhodou je nutnosť použiť napájacie napätie 24V, ruské tranzistory KT90x pri nižšom napájacom napätí nevybudíme. PA je postavený na jednostrannej doske plošných spojov systémom deliacich čiar. Súčiastky sú letované na plôšky plošného spoja zo strany fólie - nevŕtajú sa otvory pre vývody. Stredom dosky prechádza závitový strmeň KT907 a z druhej strany je upevnený maticou o šasi transceivra. Takže je zabezpečené dobré chladenie tranzistora a zároveň upevnenie dosky plošných spojov o šasi TRX. Vývody tranzistoru sú hrubším vodičom - čo najkratším - pripojené na plôšky plošného spoja.

Plošný spoj a osadenie súciastkami:

Osadenie QRP PA

Plošný spoj QRP PA