ODLAĎOVAČ K PŘIJÍMAČI

Poslech v blízkosti silného rozhlasového nebo i jiného vysílače je často rušen interferenčními hvizdy nebo zkresleným zvukem, způsobeným přetížením vstupního tranzistoru. Závadě lze snadno čelit zařazením jednoduchého odlaďovače mezi anténu a přijímač.

Požadujeme-li větší útlum při malé šířce zadrženého pásma, použijeme místo běžného odlaďovače přemostěný T-článek, zapojený podle obrázku.

Pro rozsah středních vln platí hodnoty, uvedené ve schématu. Pro ostatní rozsahy volíme L a C stejně jako pro klasický paralelní laděný obvod. Odbočka na cívce L je ve středu vinutí.

Polohu běžce potenciometru R nastavíme na maximální útlum nežádoucí stanice, kterou jsme si již předem zhruba odladili proměnným kondenzátorem C. Výpočtem je totiž možno dokázat, že odpor R se transformuje do podélných větví T-článku jako záporný odpor, který zvyšuje Q obvodu.

Proto docílíme popisovaným T-článkem vyššího útlumu a zúžení šíře potlačeného pásma než jednoduchým LC obvodem.