NF ZESILOVAČ

Tak jsme se poněkud zabavili (bohužel nutnou) teorií, zkusíme tedy využít svých nově nabytých vědomostí a pustíme se do něčeho… No tak třeba do zesilovače.A tak začneme.

Kondenzátory C1 a C3 mohou mít odchylku hodnoty až o 10 – 20 %.

Důležité! Na velikosti kapacity těchto kondenzátorů závisí přenos oblasti nízkých kmitočtů, je-li tato kapacita menší, ztrácíme zvuk basové kytary. U kondenzátoru C2 doporučuji zachovat stejnou kapacitu, jaká je uvedena ve schématu. C4 je tak zvaný blokovací kondenzátor, existuje pravidlo, že čím větší je jeho kapacita, tím lépe.


Odpory R1 a R2. Samozřejmě je možné použít R1 s hodnotou uvedenou ve schématu a místo R2 dát třeba 15k. Proč? No, jednoduše. Všechny prvky mají odchylku od nominální hodnoty, která je na nic uvedena, a protože náš R1 není žádnou výjimkou, může mít místo 33k třeba 32k, nebo dokonce 30k. No a protože když náš tranzistor T1 nebude správně nastaven, tedy jeho pracovní bod, při jeho otevírání a zavírání dojde ke zkreslení výstupního signálu. Když tomu porozumíme, můžeme zvýšit nebo snížit hodnotu R2, čímž kompenzujeme nepřesnost hodnoty R1 a tím zmenšíme až úplně odstraníme zkreslení.

Odpor R3 - jeho hodnota může být změněna pouze znalostí provozního režimu tranzistoru. V tomto obvodu funguje tranzistor v režimu A, což znamená, že náš tranzistor (T1) zesiluje napětí téměř bez zkreslení, ale má nízkou účinnost.

Pak Uk = 0,5 Ek, tedy Ik = Uke / R3. To všechno je těchto jednoduchých vzorců jasné, že pokud bychom zvýšili hodnotu R3, měli bychom zvýšit napájecí napětí a naopak.

Nezapomeňte ale: tento čip funguje pouze v případě, že je použit náhradní rezistor místo R2. Pokud tomu tak není, pokuste se odchýlit se od jmenovité hodnoty uvedené v schématu o více než 15%. Odchylka R4, R5 není větší než 20%. Věřte mi, že to stačí.


Nyní něco o tranzistorech.

Tranzistor T1 je ve známém zapojení se společným emitorem, tranzistor T2 je v zapojení se společným kolektorem, také zvaný emitorový sledovač. Z toho vyplývá, že T2 zesiluje proud a udržuje stejnou fázi výstupního napětí vzhledem k vstupnímu napětí. Z toho je také odvozen název "zesilovač výkonu" protože T1 zesiluje napětí a T2 zesiluje proud. No a my víme, že výkon je dán součinitelem proudu a napětí.