Kurs Morse ve formátu MP3 od Eckarta Moltrechta, DJ4UF

K procvičení rychlosti potřebujete lekce od č. 21.


Zde si můžete stáhnout kompletní kurs
v jediném zazipovaném archivu (265,3 MB!)

Úvod Mluvený úvodní text Stáhnout - 0,8 MB
Lekce 1 e
s
n
o
omyl
dit
dididit
dahdit
dahdahdah
didididididididit
Stáhnout - 7,3 MB
Lekce 2 t
q
5
dah
dahdahdidah
dididididit
Stáhnout - 5,7 MB
Lekce 3 r
u
9
didahdit
dididah
dahdahdahdahdit
Stáhnout - 6,0 MB
Lekce 4
a opakování
= dahdidididah Stáhnout - 7,3 MB
Lekce 5 c
d
0
dahdidahdit
dahdidit
dahdahdahdahdah
Stáhnout - 7,1 MB
Lekce 6 l
a
8
didahdidit
didah
dahdahdahdidit
Stáhnout - 6,1 MB
Lekce 7a x
i
4
dahdididah
didit
dididididah
Stáhnout - 1,8 MB
(některá opakování chybí)*)
Lekce 8
a opakování
. (Punkt) didahdidahdidah Stáhnout - 8,8 MB
Lekce 9 m
7
dahdah
dahdahdididit
Stáhnout - 11,4 MB
Lekce 10 y
1
dahdidahdah
didahdahdahdah
Stáhnout - 10,6 MB
Lekce 11 h
6
didididit
dahdidididit
Stáhnout - 11,0 MB
Lekce 12
a opakování
? dididahdahdidit Stáhnout - 10,8 MB
Lekce 13 j
3
didahdahdah
didididahdah
Stáhnout - 10,3 MB
Lekce 14 g
2
dahdahdit
dididahdahdah
Stáhnout - 9,3 MB
Lekce 15 v
k
didididah
dahdidah
Stáhnout - 10,2 MB
Lekce 16 , (čárka) dahdahdididahdah Stáhnout - 9,6 MB
Lekce 17 z
f
dahdahdidit
dididahdit
Stáhnout - 14,4 MB
Lekce 18 b
p
dahdididit
didahdahdit
Stáhnout - 15,4 MB
Lekce 19 w
/
didahdah
dahdididahdit
Stáhnout - 15,0 MB
Lekce 20 ä
ö
ü
didahdidah
dahdahdahdit
dididahdah
Stáhnout - 15,2 MB
Cvičení 21 Rychlost 30:  5er-Gruppen Stáhnout - 11,4 MB
Cvičení 22 Rychlost 30: Radioamatérské texty Stáhnout - 11,1 MB
Cvičení 23 Rychlost 40:  Radioamatérské texty Stáhnout - 10,5 MB
Cvičení 24 Rychlost 40:  5er, Radioamatérské texty Stáhnout - 10,9 MB
Cvičení 25 Rychlost 30 - 60 zn./min. Stáhnout - 15,7 MB
Cvičení 26 Rychlost 50 - 75 zn./min. Stáhnout - 16,4 MB
Cvičení 27 Rychlost 75 - >125 zn./min. Stáhnout - 22 MB
Originální předloha kursi ve formátu PDF Stáhnout - 1,8 MB

[1] http://www.amateurfunkpruefung.de
[2] http://www.dj4uf.de

© 2007 Eckart K. W. Moltrecht, DJ4UF