DSB VYSÍLAČ BEZ BATERIE

Nedávno jsem zde uveřejnil popis vysílače ovládaného (a napájeného) hlasem (radiopíšťalka), ale někteří z žáčků se ozvali, že ještě neumí telegrafní abecedu, že by chtěli podobný vysílač, ale fonický. Ale ano, všechno už někdy bylo vynalezeno, podíváme se třeba do časopisu Time Magazine (October 17, 1955), kde se píše:

"Pro armádní signálové sbory byl vyvinut rádiový vysílač, který nepotřebuje energii, s výjimkou elektřiny vyrobené hlasem. Obsahuje jeden novodobý vynález – tranzistor, který potřebuje jen velmi málo proudu. Hlas v mikrofonu vytváří dostatečné napětí pro provoz vysílače.“ Viz také patentní listinu z roku 1961 ZDE.

Tak se pustíme do obdobné konstrukce – jak to dopadlo, je vidět na schématu. Samozřejmě, že to není nějaký mohutný superstroj QRO, podle hlasitosti operátora bylo dosaženo výkonu v rozsahu 5 až 15 mW, což ale k amatérským pokusům plně postačuje. Zapojení je v podstatě kombinace krystalového oscilátoru s DSB modulátorem, který potlačuje nosnou vlnu a zůstávají tak pouze obě postranní pásma.

Jak to pracuje.

Když na reproduktor (který zde funguje jako dynamický mikrofon) dopadne nějaký zvuk, třeba hlasové volání „HALÓ HALÓ“, vznikne  v něm elektrické napětí, které se následujícím transformátorem zvýší. Transformátor je použit bývalý výstupní transformátor z tranzistoráku podle obrázku 2, střední vývod není zapojen.

Zkusíme si nyní vmyslet do vzniklého střídavého elektrického proudu a sledovat, co se děje. Když se na horním konci výstupního vinutí transformátoru objeví kladná půlvlna, dioda D1 se uzavře, stane se nevodivou, a zároveň dioda D2 se otevře, stane se vodivou, a tím připojí kolektor T2 a dolní vývod transformátoru k zemi. Krystalový oscilátor v zapojení Colpitts s tranzistorem T1 začne kmitat. Pak se na výstupu transformátoru objeví druhá půlvlna audio signálu a všechny děje se přehodí – nyní začne kmitat oscilátor s tranzistorem T2. Vzniknou shodné amplitudy kmitů, ale fázově posunuté o 180 stupňů, no a hotový vysokofrekvenční signál se objeví na sekundárním vinutí transformátoru Tr2, jak je třeba k zajištění správné DSB modulace.

Na výstupu je dále obvyklý dvojitý PI-článek, tedy dolní propust, která zajišťuje jednak čistotu signálu, a jednak přizpůsobení k anténě pro zajištění maximálního přenosu výkonu.

Součástky jsou obdobné jako v předešlém popisu, jen krystal volíme do fone části pásma 80 metrů, tedy mezi 3,6 až 3,8 MHz.


Zdroj http://www.aa1tj.com/elsilbo.html