NEJJEDNODUŠŠÍ DETEKTOR KOVŮ

Ve snaze sestavit co možná nejjednodušší detektor kovů (minohledačku) který by mohl být zadán ke zhotovení žákům čtvrtých tříd v radiokroužku byla zvolena metoda rozdělení celého přístroje na dvě části, z nichž jedna (indikátor pro vyhodnocení přítomnosti kovu) představuje dříve vlastnoručně vyrobený rozhlasový přijímač na střední vlny, a druhou část tvoří oscilátor typu Colpitts s jedním tranzistorem a několika málo dalšími součástkami. Těchto oscilátorů bylo postaveno několik, za použití různých tranzistorů, od KC508 až po jakési záhadné bez označení, chodily spolehlivě všechny. U některých však bylo nutné upravit hodnoty odporového děliče pro napájení báze.

Oscilátor společně s baterií byl umístěn v malé krabičce z umělé hmoty připevněné na hůlku, operátor měl na krku zavěšen přijímač, a pátral. Jakmile se hledací krabička (oscilátor) ocitla v blízkosti kovového předmětu, cívka oscilátoru změnila indukčnost, tím se oscilátor rozladil a z rádia se ozval ostrý syčivý zvuk.

Cívka L1 má 60 závitů smaltovaného měděného drátu 0,33 mm na PVC trubce o průměru 1 cm. Pro napájení je použita baterie 6V nebo 9V,  v žádném případě nedoporučuji síťový napájecí zdroj, těžko se pak zbavíme brumu.

Zapojení převzato z http://www.circuitdiagram.org/metal-detector-circuit.html