Víte, co je LSD?

   Český návrhový systém pro elektroniku LSD2000 je software určený pro návrh elektrických zařízení vytváření technické dokumentace ze všech oblastí elektrotechniky a elektroniky. Umožňuje pohodlné kreslení slaboproudých schémat, silnoprodých schémat, tvorbu potřebných schematických značek, tvorbu pomocných symbolů.
   V návaznosti na schéma lze vytvářet návrh spojového obrazce pro výrobu desek plošných spojů, doplňovat a upravovat potřebné patice, technologické symboly.
   Nakreslená schémata i spojové obrazce je možné zpracovávat řadou postprocesorových programů pro různá zařízení různých typů. Tiskárny všech typů, plotry, fotoplotry (RS274D, RS274X), osvitové jednotky, NC vrtačky - vrtání desky, Gravírovací stroj (fréza). Sortiment nástrojů doplňuje autorouter pro automatický návrh obrazců plošných spojů. Program pro podrobnou kontrolu návrhových pravidel, výstup ve formátu DXF, výstup ve formátu BMP, výstup ve formátu EMF, výstup textových seznamů, rozpisek, ...

 A co hlavní: JE TO FREEWARE!

 Ke stažení na: http://www.lsd2000.cz/