VYLEPŠENÝ PI ČLÁNEK

Mnoho amatérů si zvyklo používat na výstupu svých vysílačů PI-článek ve tvaru kondenzátor-cívka-kondenzátor, ve kterých potřebujeme měnit indukčnost cívky buď přepínáním jejich vývodů, nebo použitím variometru („rollšpulky“ a pod). Zde bych chtěl čtenáře seznámit s další variantou výstupního obvodu, u které není nutno měnit indukčnost.

Toto zapojení umožňuje plymulé překrytí rozsahu kmitočtů od 3 MHz až do 30 MHz. Mimo výhody, že nepotřebuje přepínání cívky, vyznačuje se také výborným potlačením TVI a značně vysokou účinností.

Cívka L1 má 15 závitů vodičem o průměru 1,2 až 2 mm s krokem 1,5 mm na kostře o průměru 60 mm, pokud použijeme silnější vodič, může být navinutá i vzduchově – bez kostry.  Přidám jednoduchý trik, jak docílit rovnoměrnou vzdálenost mezi závity – prostě vineme dvěma dráty současně a po dokončení a zafixování druhý drát odvineme. Co se týče ladicích kondenzátorů, tak v testovacím vzorku byly použity dva duály (dvojité kondenzátory) ze starších rozhlasových přijímačů, u nichž byly odstraněny každá druhá statorová i rotorová deska. Kondenzátor C3 představují paralelně spojené obě sekce kondenzátoru.

Zdroj:

С.Лебедев(UA0UG)
"КВ и УКВ" №3-96