LADĚNÁ ZEM

provedení dle А. Кузьменко RV4LK

Zařízení, jako jsou "umělé země" dokáží velmi účinně eliminovat rušení TV, rozhlasu, video zařízení a reprodukce zvuku. Místo uzemnění, pokud jej nemáme k dispozici (na portable a podobně) můžeme ke konektoru „Uzemnění“ připojit protiváhu libovolné délky. Je ovšem nutno dbát toho, aby kostra (skřínka) stanice byla izolována od země.

Transformátor T1 je podobný proudový transformátor, jaký je používán například u měřičů PSV. Cívka má 22 závitů drátem průměru 0,1 až 0,2 mm rovnoměrně rozloženy po obvodu feritového kroužku. Na přední panel jsou vyvedeny přepínač, ladicí kondenzátor a R3 sloužící k nastavení citlivosti.

Přístroj je napodobenina MFJ-931.