Ladění CB antény

Jedním z častých dotazů bývá – potřeboval bych vědět, jak naladit anténu k CB stanici, abych dosáhl co nejlepších výsledků.

Tak za prvé, nejlepší rada zní – najdi si ve svém okolí někoho, kdo má měřič PSV (poměr stojatých vln), někdy také zvaný reflektometr, SWR metr, a podobně a umí s ním zacházet.

Druhá možnost je si přístroj zakoupit (doporučuji, vyplatí se i pro příště) a důkladně si prostudovat návod. Ve stručnosti – z jedné strany připojíme kouskem kabelu radiostanici, z druhé strany kabel k anténě (doporučuji ten, který se bude používat v provozu). Pokud stanice má možnost stažení výkonu, je to moc dobrá věc – před začátkem nastavování. Přepneme si stanici do středu kmitočtového rozsahu (kanál 20) a zaklíčujeme. Nyní přepneme měřič do polohy „VPŘED“ a potenciometrem na měřiči nastavíme plnou výchylku měřidla. Pak přepneme do polohy „ZPĚT“ (back) a měřidlo ukáže poměr stojatých vln, čili kolik z vyslaného výkonu se nám bez užitku vrací zpět do stanice. Nyní OPATRNĚ anténu zkracujeme nebo prodlužujeme, až měřidlo ukáže co nejmenší výchylku, teprve nyní můžeme zvednout výkon stanice bez nebezpečí jejího poškození. Samozřejmě, že znovu nastavíme výchylku měřidla v poloze „VPŘED“.

Ještě pro jistotu (doporučuji) překontrolujeme PSV na ostatních kanálech, tak, aby průběh odpovídal zelené křivce na obrázku, při průběhu podle červené čáry je anténa krátká – musíme ji mírně prodloužit, modrý průběh říká, že anténa je dlouhá, tedy potřebuje opatrně zkrátit. Změna je od pár milimetrů až v extremním případě i o pár centimetrů.

Omlouvám se za příliš stručný text, ale tento materiál byl původně určen pro výuku v radiokroužku na škole jako doplněk praktického předvádění spolu s odpovědí na dotazy (kterých vždy bylo moc).