KV KONVERTOR

V pásmu krátkých vln je spousta zajímavých stanic, mnoho posluchačů se zajímá také o rozhlasové vysílače, kde mají možnost se dozvědět různé informace a porovnat si je s informací ve vnitrostátním rozhlase. Jeden z takových často navštěvovaných rozsahů je pásmo 49 metrů. V dalším si tedy popíšeme zařízení – převodník, který nám toto (nebo i jiná) převede do možností středovlnného přijímače, třeba i jen kapesního tranzistoráčku, tedy na kmitočet 1,6 MHz. Prostě na horním konci pásma středních vln vyberete neobsazený kmitočet, který chcete použít pro poslech převedených krátkovlnných signálů. Dobrý příjem můžeme docílit třeba i jen drátovou anténou o délce jeden až dva metry, i když samozřejmě je výhodnější dlouhá a ještě k tomu vyladěná anténa. No a samozřejmě – stanoviště bez síťových a jiných poruch.

Konvertor obsahuje oscilátor s tranzistorem T1 který kmitá v okolí 4,4 MHz. K přelaďování slouží dvě červené LED diody působící jako varikap s proměnnou kapacitou jehož napětí je řízené potenciometrem P1. Samozřejmě, že by zde byl mnohem výhodnější deseti otáčkový, z důvodu přehlednější a přesnější stupnice a jemnějšího ladění, ale bohužel v době stavby tohoto konvertoru jsem jej neměl k dispozici.

Kmitočtový rozsah oscilátoru je určen nastavením proudu emitoru pomocí trimru P2 (1k) a spočívá v tom, že pracovní kmitočet oscilátoru závisí značně na pracovním bodu. To je způsobeno kombinací  použití audio tranzistoru a extrémně nízkého napájecího napětí. Za těchto okolností jsou kapacity tranzistoru relativně velké a silně závislé na pracovním bodu. Směšovač je osazen tranzistorem T2. Anténní laděný obvod (L2, C6) je nastaven na 6,7 MHz, výstupní obvod (L3, C7) na 1,7 MHz. Další kapacity, jako třeba tranzistorů, vazebních kondenzátorů a spojů posouvají tyto kmitočty k nižším hodnotám.

Laděné obvody jsou poměrně silně tlumené, aby byla docílena dostatečně velká šířka pásma, což umožní použít laděné obvody bez dalšího dolaďování při změně přijímaného kmitočtu. Výsledky jsou dobré, i přes nízké napětí kolektor – emitor (pouhých 0,6 V) vzhledem k tomu, že je zapotřebí pouze malé zesílení směšovače. Celý obvod má odběr menší než 1 mA, jeho napájení se tedy spokojí s jedním článkem typu AA.

Viz také http://www.diyelectronicsprojects.com/search/label/Radio%20%28RF%29