EF80 jako KLYSTRON

Stalo se, že pro experimenty s VKV anténami jsem potřeboval zdroj vysokých kmitočtů, a právě jsem neměl po ruce vhodný VF tranzistor, ale při prohrabování zásob mi padla do ruky elektronka EF80 kterých mám dostatek ze starých vyhozených televizorů. Vzpomněl jsem si na dávno uplynulá školní léta, kdy jsme v praktikách letovali dohromady 3cm vlnovod a do něj reflexní klystron, joj, to byly doby her a malin nezralých….

Takže jsem z nostalgie vzal onu EF80, prvou mřížku (pro znalce g1 neboli řídící) jsem spojil s katodou (v budoucnu zkusím zde přivést signál z antény), mezi mřížky g2 a g3 jsem místo dutiny zařadil LC rezonanční obvod (cívku představuje smyčka drátu z pistolové páječky a kondenzátor mi padl do ruky jako první s kapacitou 3,3 pF. Zapojení je zřejmé ze schematu na obrázku 1, katalogové údaje a zapojení patice EF80 jsou na obrázku 2.

Obrázek 1 – zapojení oscilátoru

Kladný pól napájecího napětí je přiveden na mřížku g3, která zde hraje roli anody a původní anoda zde nahradí reflektor. V katodě je zařazen potenciometr 47k, který vytváří záporný potenciál pro reflektor. Při napájecím napětí 150V vychází napětí mezi katodou a g3 kolem 42V.

Použité součástky spolu s daným pracovním napětím daly vzniknout pracovnímu kmitočtu od 182 do 600 MHz, který se dá plynně měnit pomocí potenciometru. Oněch 600 MHz bylo docíleno při pracovním napětí –25V. Do úvahy je zapotřebí také vzít vliv stínění (nožčka č. 6), při prvých pokusech jsem jej nazapojoval a získal jsem kmitočty od 400 do 800 MHz, ale stabilita byla v pekle. Po připojení stínění ke katodě spadla dolní hranice kmitočtu na oněch 182 MHz.

Obrázek 2 – data EF80