CO TO JE HERTZ

HERTZ – čti HERC, zkratka Hz - měrná jednotka kmitočtu periodických procesů (například kmitání).

1 Hz označuje jeden průběh takového procesu za jednu sekundu: 1 Hz = 1/s.

10 Hz – deset průběhů tohoto procesu za jednu sekundu.

Historie.

Jednotka je pojmenována na počest německého vědce – fyzika žijícího v XIX století, Heinricha Hertze, který přinesl důležité poznatky k rozvoji elektrodynamiky.Název byl určen Mezinárodní elektrotechnickou komisí v roce 1930. V roce 1960 Generální konference pro váhy a míry přijala tento název namísto dříve existujícího termínu c/s (počet cyklů za sekundu). Nezapomínejte psát prvé písmeno jednotky velkým písmenem H, z úcty k tomuto velikánovi. Vlastní jednotka slovy je již psána hertz, s malým h.

Jen jako poznámka na okraj. Kdo jste zažili nacistické Německo, asi si vzpomenete, že tato jednotka se tehdy jmenovala Helmholtz, zkratka opět Hz, jelikož Hertz byl žid. On sice Helmholtz se také zabýval vlněním, ale v kapalinách, jenže byl árijského původu.

Pro ilustraci – rozsah kmitočtů, které je schopno zachytit lidské ucho, leží v rozsahu od 20 Hz do 20 kHz. Srdce v klidu pracuje s kmitočtem přibližně 1 Hz.

Desetinné díly a násobky této jednotky, vytvořené pomocí standardních předpon systému SI.

Násobky

Díly

Hodnota

Název

Označení

Hodnota

Název

Označení

101 Hz

dekahertz

daHz

10-1 Hz

decihertz

dHz

102 Hz

hektohertz

hHz

10-2 Hz

centihertz

cHz

103 Hz

kilohertz

kHz

10-3 Hz

milihertz

mHz

106 Hz

megahertz

MHz

10-6 Hz

mikrohertz

µHz

109 Hz

gigahertz

GHz

10-9 Hz

nanohertz

nHz

1012 Hz

terahertz

THz

10-12 Hz

pikohertz

pHz

1015 Hz

petahertz

PHz

10-15 Hz

femtohertz

fHz

1018 Hz

exahertz

EHz

10-18 Hz

attohertz

aHz

1021 Hz

zettahertz

ZHz

10-21 Hz

zeptohertz

zHz

1024 Hz

yotahetrz

YHz

10-24 Hz

yoktohertz

yHz

Zdroj http://www.radioportall.ru/ + vlastní úpravy