HENRYMETR

Princip měřiče indukčnosti pracujícího v rozmezí od 60 uH do 60 000 H (viz obrázek) je založen na metodě rezonance s kmitočtem přiváděným z vnějšího generátoru s proměnným nf kmitočtem.Vstupní signál (OSC INPUT) je přes R1 (nastavení úrovně) přiveden na polem řízený tranzistor T1, ve vzorku jsme použili BF245, ale v podstatě zde může být libovolný jiný, důvod jeho použití byl pouze v zajištění vysokého vstupního odporu a tím k minimálnímu zatížení použitého generátoru. K výstupním svorkám X –  X  je připojena neznámá – měřená indukčnost. Nyní prolaďujeme generátor na vstupu, až docílíme maximální výchylku měřidla. No a pak již měřenou indukčnost snadno určíme podle vzorce L = 1 / (395 x 10-9 x f2 ) kde indukčnost vyjadřujeme v henry a kmitočet v hertzích.

Potenciometr 1M na vstupu nastavíme tak, aby v rezonanci ukazoval měřicí přístroj plnou výchylku, aby bylo docílení maximální citlivosti přístroje.