CB ANTÉNA HB9CV

Anténa podle švýcarského radioamatéra HB9CV je celkem zdařilá konstrukce směrové antény. Její vzhled se na první pohled příliš neliší od rozšířené antény YAGI-UDA, ale její funkce je poněkud jiná. Hlavním rozdílem je skutečnost, že v tomto případě jsou napájeny oba dva prvky, což má za důsledek, že její výkon je srovnatelný s tříprvkovou anténou Yagi-Uda.

Oba prvky antény jsou namontovány na společném ráhnu ve vzájemné vzdálenosti 1,32 m, konstrukční rozměry jsou uvedeny na obrázcích 1 a 2, na kterých je vynecháno zakreslení ráhna, z důvodu lepší přehlednosti konstrukce. Oba prvky, tedy zářič i reflektor by měly být provedeny z odstupňovaných trubek o průměru 10 až 16 mm. Přizpůsobovací odvody gama jsou vyrobeny z hliníkové tyče o průměru 4 až 6 mm z ořezku silnoproudého kabelu a vzdáleny 7 cm od napájených prvků. Kondenzátor v sérii od napájecího kabelu má mít kapacitu 175 pF, může zde být použit vzduchový dolaďovací kondenzátor s kapacitou kolem 200 až 300 pF. Anténa podle obrázků je navržena tak, aby mohla být napájena souosým kabelem s impedancí 50 ohmů.

Ladění antény spočívá v zasouvání nebo vysouvání trubek jednotlivých prvků, pamatujeme na to, že rozdíl jejich délek (zářič a reflektor) má být kolem 8%. Přesnější jemné doladění provádíme změnou kapacity kondenzátoru.

Příklady rozměrů antén HB9CV pro pásmo CB:

Rozměry pro pracovní kmitočet 26,395 MHz

Zářič – 536 cm

Reflektor – 574 cm

Přizpůsobená gama na zářiči – 46 cm

Přizpůsobená gama na reflektoru – 85 cm

Rozměry pro pracovní kmitočet 27,555 MHz

Zářič – 570 cm

Reflektor – 525 cm

Přizpůsobená gama na zářiči – 80 cm

Přizpůsobená gama na reflektoru – 85 cm

Viz také http://www.cbworld.republika.pl/