FM TX S KRYSTALEM

Na téměř všech webových stránkách, které se věnují elektronice a zvláště radiotechnice, se vyskytují popisy jednoduchých FM vysílačů, ať již označovaných jako „štěnice“, nebo „bezdrátový mikrofon“. V naprosté většině jsou zapojeny jako jednoduchý L-C oscilátor, s nevalnou stabilitou kmitočtu, který se mění vlivem nejrůznějších faktorů, jak změnou teploty, přes blízkost jiných předmětů nebo osob, až po nestabilitu samotných prvků laděného obvodu (cívky, kondenzátoru).

Nakonec po různém laborování jsem použil následující schéma, zapojení bylo původně určeno do konvertoru AM-CW-SSB na FM viz http://ok1ike.nagano.cz/soubory/kv_vkv.htm Podstatou tohoto FM vysílače je krystalový oscilátor pracující na páté harmonické krystalu se základním kmitočtem 19,2 MHz, výsledný kmitočet je tedy 19,2 x 5 = 96 MHz. Signál, vyrobený oscilátorem je kmitočtově modulován nízkofrekvenčním kmitočtem přivedeným na bázi tranzistoru. Pro výše uvedený kmitočet je cívka L1 navinuta měděným vodičem o průměru 0,8 mm a má 4 závity s odbočkou na třetím závitu od „horkého“ konce, tedy od kolektoru tranzistoru. Délka vinutí je 10 mm. Jak na tuto cívku je zřejmé například z odkazu http://ok1ike.nagano.cz/soubory/vzd_civka.htm Tranzistor T1 můžete použít libovolný křemíkový, ba dokonce i vodivosti P-N-P, ovšem pak převrátíte polaritu napájení. Mikrofon byl použit dynamický, pouze pro testování, nakonec byl nahrazen nf signálem z výše uvedeného konvertoru. Odpor 13k v bázi tranzistoru vyšel pro právě použitý kus tranzistoru, doporučuji pro začátek použít místo něj odporový trimr kolem 33 až 47 k, a po nastavení správné funkce jej nahradit pevným odporem odpovídající hodnory.

Ještě jedna důležitá připomínka pro ty méně znalé, nepokoušejte se k tomuto zařízení připojovat anténu, jednak je to protizákonné, ale hlavně rozladí se tím kmitočet oscilátoru. V tomto zapojení je možno používat zařízení pouze v prostorách jedné místnosti.