Širokopásmový VF zesilovač

 

Pro ty z vás, kteří používáte krátkou anténu k jednoduchému přímozesilujícímu zpětnovazebnímu přijímači, jsem odzkoušel přídavný vf zesilovač podle obrázku.

Jeho pracovní rozsah, tedy šířka zesilovaného pásma, je od 100 kHz do 50 MHz, možná i výše, ale s přístroji, které jsem měl k dispozici to již výše odzkoušet nešlo. Dovoluje tedy získat mnohem lepší citlivost přijímače v dosti širokém rozsahu kmitočtů. Tak široký zesilovaný rozsah je získán díky tomu, že oba tranzistory T1 a T2 jsou vázány přímo, galvanicky, bez jakýchkoliv prvků, které by šířku přenášeného pásma omezovaly.

K dobrým vlastnostem tohoto zesilovače také přispívá záporná zpětná vazba vytvořená odpory Ra a Rb, kterými je také dáno zesílení tohoto zapojení tak, aby nemohlo dojít k jeho rozkmitání. Změnou poměru hodnot těchto odporů je možno docílit změny zesílení, ale pro méně zkušené bastlíře doporučuji zachovat hodnoty uvedené ve schématu.

 

 

Vzhledem k tomu, že používám součástky vypájené z vraků nejrůznějších zařízení, nalezených na skládkách odpadu (v poslední době jich začalo ubývat), jsem zesilovač zkusil osadit tranzistory KSY71 (N-P-N) a KSY81 (P-N-P), ale jsem přesvědčen, že se zde dá použít i jiná dvojice tranzistorů – například KF507 – KF517 a podobné. Pokud máte ve svém přijímači dostatek místa, přimlouval bych se za vestavění zesilovače do společné skřínky, ale pak je velmi vhodné jej uzavřít do plechové krabičky (například z konzervy, dobře se pájí) která by byla spojena vodivě se "zemí" přijímače.

 

Zdroj http://ra4a.narod.ru/portal/QRP.html