DUPLEXER VKV-CB

 

Nedávno za mnou přišel jeden známý síbičkář, bývalý žák z kroužku, že si pořídil do auta nové rádio, které by chtěl provozovat na společnou anténu s CB. A jestli prý nevím jak na to, aby mu výstup CB neodpálil vstupy VKV FM přijímače. Zalistoval jsem tedy ve svém archivu starších časopisů, zda už někdo podobný problém řešil – a samozřejmě že ano, vždyť vše už bylo vynalezeno, a je zbytečné něco objevovat znova. V časopise "Swiat Radio", 6/2003 jsem našel článek "Duplekser CB/UKF", který právě tento problém popisoval.


Duplexer se skládá ze čtyř sériových laděných obvodů, které jak je všeobecně známo, mají v rezonanci minimální – téměř nulový odpor (impedanci) a tak propustí signály určených kmitočtů tam, kam potřebujeme, a všechny ostatní potlačí. Obvody L1 – C1 a L3 – C3 jsou naladěny na střední kmitočet CB pásma (27,2 MHz) a L2 – C2 s L4 – C4 na FM rozsah (90 MHz). Cívky L1 a L3 jsou vinuty izolovaným vodičem o průměru 0,5 mm na umělohmotných kostřičkách s průměrem 7 mm s feritovými jádry. Cívky L2 a L4 jsou vinuty vzduchově (bez jádra, samonosně), 8 závitů vodičem (pokud možno postříbřeným) o průměru 1 mm a mají vnitřní průměr 6 mm. Celá konstrukce je umístěna ve stíněné krabičce, na jejích bočních stěnách jsou konektory FM, ANT a CB.

LADĚNÍ.

A můžeme přistoupit k vrcholnému číslu naší práce, seřízení duplexeru. Co budeme potřebovat? Především generátor kmitočtů (oscilátor, nebo DipOscilátor) s rozsahy 27,2 MHz a 90 MHz. Dále dva bezindukční odpory po 50 ohmech, a voltmetr s vf sondou (dioda). Postup – ke konektoru ANT připojíme zdroj kmitočtu 27,2 MHz, ke konektorům CB a FM zmíněné odpůrky. Paralelně k odporu na výstupu CB připojíme voltmetr a změnou indukčnosti cívky L3 (ladění feritovým jádrem) nastavíme maximální výstupní napětí. Pak připojíme voltmetr k výstupu FM a cívkou L1 zde nastavíme minimální výstupní napětí. Pak generátor přeladíme na kmitočet 90 MHz a změnou kapacity kondenzátorových trimrů C2 a C4 se snažíme docílit minimální napětí na výstupu CB a maximální na výstupu FM. Celýá tento postup několikrát opakujeme tak, aby potlačení signálu s kmitočtem 27,2 MHz na výstupu FM bylo nejméně 40 dB.