DRM PŘIJÍMAČ PRO KV

Je možné, aby krátkovlnný zpětnovazební přijímač s elektronkou byl natolik stabilní, aby byl vhodný i pro příjem DRM? A navíc, je možné jej napájet napětím pouze 6V, tedy společným pro žhavení i pro anodu? Ale ano, k tomuto účelu je velmi vhodná starší elektronka 6L31, která má vhodné vlastnosti i při nízkém anodovém napětí, přesto, že to je vlastně výkonová pentoda určená pro koncový stupeň NF zesilovače. Vzhledem k možnosti napájení nízkým napětím je možno výhozně použít malou baterii, což eliminuje jakékoliv problémy se síťovým brumem 50Hz.

Kmitočtová stabilita zapojení zcela závisí na provedení laděného obvodu, ve vzorku byla použita robustní cívka s 20 závity vodičem 1,5 mm silným na odřezku PVC vodovodní trubky o průměru 18 mm. Při použití krátkých a silnějších vodičů jako propojky se vzduchovým ladicím kondenzátorem bylo docíleno činitele jakosti Q přes 300.

Schéma zapojení audionu.

Poznámka: brzdicí (třetí) mřížka je u elektronky 6L31 propojena s katodou uvnitř baňky, při použití elektronky EF184 je propojena se zemí, dle schématu.

Zapojení a parametry elektronky 6L31

Pro ty z vás, kteří nemáte elektronku 6L31 k dispozici, mám dobrou zprávu. Poměrně slušných výsledků bylo dosaženo i s modernější elektronkou EF184.

Zapojení a parametry elektronky EF184

Schéma ukazuje provedení zpětnovazebního přijímače v zapojení zvaném „Hartley“, se zpětnou vazbou do katody. Velikost zpětné vazby se nastavuje pomocí změny napětí na stínící mřížce lineárním potenciometrem 22k. Nízkofrekvenční signál se snímá z anodového odporu přes vazební kondenzátor přímo na vstup zvukové karty. Žádné další zesílení není nutné, úroveň signálu je naprosto dostatečná pro další zpracování v PC, ale důležité je použít k propojení stíněný kabel.

U dolního (uzemněného) konce cívky laděného obvodu jsou navinuty dva závity anténní vazební cívky, tím poskytuje velmi volnou vazbu s anténou, což je důležité pro dobrou kmitočtovou stabilitu. Při dostatečně pevné konstrukci jsou změny kmitočtu tak malé, že zapojení vyhoví i podmínkám pro příjem DRM. Při příjmu digitálních stanic použijeme těsněji utaženou zpětnou vazbu, pak se obvod chová jako kmitající směšovač.

V pokusném zapojení při použití programu DREAM bylo na cca 10m dlouhou anténu přijímáno v pásmech 40 a 41 metrů šest různých digitálních stanic. Mimo klasických DRM stanic se dají přijímat i běžné AM vysílače, v tomto případě ale zpětnou vazbu uvolníme. Není pak nutno zpracovávat signál ve zvukové kartě, ale je možno připojit výstup přijímače přímo k aktivnímu reproduktoru počítače.

http://www.circuitizen.com/2009/03/short-wave-regenerative-receiver-for-am-and-drm/