DOLNÍ PROPUST DO 25 MHz

Žil – byl jeden amatér, který si pořídil tovární transceiver FT-817, a velice si pochvaloval, jak mu běhá a co všechno s ním „udělal“. Ale pak se najednou vyskytl problém – na pásmu se objevila jedna vzácná stanice a samozřejmě na ní byla veliká fronta zájemců o spojení, kteří měli větší výkon, než oněch jeho 5 wattů. No, nezbývá, než připojit pořádný zesilovač. Ale ouha – ihned se na něj sneslo od ostatních amatérů v městě spousta výčitek, že ruší skoro na všech VKV pásmech. No není divu, tato, jinak výtečná stanice není stavěna k provozu se zesilovačem výkonu. Přišoural se ke mně, co jako by se dalo dělat. Povídám – chlapče, vzpomeň si, co jsme si kdysi v kroužku říkali o pásmových propustech, horních a dolních propustech a podobně. Tak hele, na to musíš takhle.

Koukni na uvedené schéma, které představuje zapojení filtru zvaného dolní propust, to znamená, že propustí všechny dolní, tedy nižší kmitočty, a ty ostatní prostě do zesilovače nepolezou. Toto zapojení je navrženo tak, aby propouštělo všechny kmitočty nižší, než 25 MHz, protože na CB a na 28 MHz máš Prezidenta Lincolna, tak raději odřízneme toho co nejvíc. Tomuto zapojení se také říká PI článek, pro jeho podobu s řeckým písmenem PI, a je navrženo pro vstupní i výstupní impedanci 50 ohmů, páč takovou používáme. Takže jasně, tohle zapojíme mezi transceiver a PA – a je to. Už tam nic nevhodného nepoleze a tím pádem se to smetí ani nebude zesilovat a cpát do antény. V nejhorším případě by se tohle dalo zařadit i na výstup zesilovače, ale teď předběhnu děj – po zkouškách jsme došli k názoru, že to není nutno, signál byl OK.

Jen tak na okraj, vzpomínáš si, co jsme si o filtrech povídali, o jejich charakteristice a podobně? Tak tohlencto je tak zvaný Čebyševův filtr vyššího řádu, vypočtený pro vstupní i výstupní impedanci 50 ohmů. Pokud by byl zájem, mohu na těchto stránkách uvést postup výpočtu jednotlivých typů filtrů, jak se to žáčci dozvídali v kroužku. Ale nyní zpět k tomuto popisu.

Součástky – není jich tak moc, proto můžeme jen stručně. Kondenzátory C1 a C2 mají každý 330 pF, mohou být keramické, i když raději bych použil slídové, cívka L má indukčnost 0,215 uH. Filtr je uzavřen do plechové krabičky, aby byl odstíněn proti vnějším vlivům a také sám nevyzařoval co nemá. A nyní jsme došli k tomu největšímu problému, jaký mívají kutilové, jak zhotovit cívku s požadovanou indukčností?

Indukčnost jednovrstvé vzduchové cívky určíme snadno a jednoduše podle vzorce

kde:

L = indukčnost v mH

r  = průměr vinutí v cm

l  = délka vinutí v cm

z = počet závitů

Takže pro požadovanou indukčnost L = 0,215 uH vychází tyto konstrukční hodnoty:

r = 0,5 cm

l = 1,8 cm

z = 7 závitů

Po dokončení filtr doladíme pomocí stlačování a roztahování závitů cívky.