Opět jedno (smutné) výročí.

JOHN DEWITT

NASHVILLE, Tennessee (Reuters) -- John DeWitt Jr., který posunul hranice poznání tím, že vyslal k Měsíci radarový signál, který po odrazu opět přijal, zemřel 26. ledna 1999 ve věku 92 let. DeWitt byl průkopníkem v rozhlasovém průmyslu. Pojal myšlenku, že zasáhne Měsíc radiovými vlnami již v roce 1940 jako amatérský astronom. Do svého deníku si tehdy napsal: "Zdá se mi, že by bylo možné odrážet velmi krátké vlny od Měsíce. Pokud je to možné, budeme moci studovat horní vrstvy atmosféry a navíc to zpřístupní novou metodu pro svět komunikace."

Jeho první pokusy o odraz radiových vln od Měsíce byly neúspěšné na frekvenci 138 MHz, která se používala v Chicagu v rozhlase, kde pracoval jako inženýr. Během druhé světové války jako podplukovník rozvíjel radar pro lokalizaci směrů střelby minometů.

"Projekt Diana," (římská bohyně pro Měsíc) začal na konci války, když DeWitt a jeho lidé dostali příkaz od ministerstva obrany, aby sledovali možnost odrazu radiových vln od Měsíce. 25. ledna 1946 po několika večerech se dočkali, že uslyšeli odrazy radiových vln od Měsíce, tím vyzkoušeli, že elektromagnetické vlny mohou pronikat zemskou atmosférou. Zpráva o úspěšném projektu Diana byla podána na ministerstvo obrany. Po "projektu Diana" se DeWitt vrátil do Nashville, kde stanul u zrodu první městské rozhlasové stanice.

(podle zprávy CNN z 28.1.1999)