CO POSLOUCHAT

Mnoho posluchačů, lovců stanic, scaneristů – a jak se ještě všelijak nazývají, se soustřeďuje na poslech v pásmech VKV a UKV, kde jsou zajímavé stanice jako taxi, jeřábníci, s trochou štěstí i záchranáři, a podobně. Přitom ale netuší, jak zajímavé úlovky se dají poslouchat na pásmech krátkých vln, kde je těch služeb jednak daleko více, a hlavně – jsou slyšet mnohem dále. Samostatnou, velmi zajímavou skupinu tvoří rozhlasové vysílače. Na nich se dá zachytit obrovské množství informací, od zpravodajství, přes zábavné programy až po hudbu, jakou na VKV u nás neuslyšíte, jsem trochu staromilec, takže se mi třeba líbí samby z Rio de Janeira. Je pravda, že modulační kmitočet těchto stanic je oproti VKV rozhlasu podstatně omezený, nejvýše 14 kHz, ale zase tímto je možno docílit větší hustoty rozhlasových stanic, které mohou být umístěny v přidělených pásmech rádiových frekvencí pro dlouhé vlny (LW), střední vlny (MW) a krátké vlny (SW).
 
Mezinárodní dohody o přidělených kmitočtových pásmech pro rozhlasové vysílání platí v rozsahu od 150 do 405 kHz (LW), 525 - 1605 kHz (MW), a dále oblasti v rozmezí SW, které mají podpásma, zvané také sub-rozsahy:


  3 950 ...   4 000 kHz - 75 m
  5 950 ...   6 200 kHz - 49 m,
  7 160 ...   7 300 kHz - 41 m,
  9 500 ...   9 775 kHz - 31 m,
11 700 ... 11 975 kHz - 25 m,
15 100 ... 15 450 kHz - 19 m,
17 700 ... 17 900 kHz - 16 m,
21 450 ... 21 750 kHz - 13 m,
25 600 ... 26 100 kHz - 11 m.

Vysílání na dlouhých vlnách (LW) se vyznačuje tím, že s dostatečným výkonem vysílačů je možný rádiový příjem na velké vzdálenosti v řádu 2000 km. To je způsobeno na jedné straně přítomností přízemní vlny, která „kopíruje“ zemský povrch a na druhé straně mnohem nižším lomem od ionizovaných vrstev atmosféry. Nevýhodou ale je malý počet rozhlasových stanic a dosti vysoká úroveň průmyslových poruch.

Rozhlasové stanice v pásmu středních vln (MW) umožňují příjem na vzdálenosti kolem 1 000 km, jejich šíření je závislé na hranici světla a tmy dle denní doby. Ve dne je dosah značně menší, než v noci. kdy síla signálů prudce vzroste, tím se objeví i mnoho dalších, jinak neslyšitelných stanic. Vysílání na středních vlnách bylo donedávna velmi populární po celém světě, neboť zde lze umístit 4krát více stanic, než na dlouhých vlnách, existují zde rozhlasové stanice s výkony od desítek wattů až po stovky kilowattů. S rozvojem vysílání na VKV ale pomalu počet středovlnných stanic klesá, zvláště u nás.
 
Velmi zajímavou oblastí pro poslech zajímavých a exotických stanic jsou ale krátké vlny (SW), jejichž povrchová vlna se šíří pouze na malé vzdálenosti. Jenže – a to je na nich to nejhezčí – odráží se od ionosférických vrstev, případně ještě znova mnohokrát od země a od ionosféry. To umožňuje použití krátkých vln pro komunikaci na libovolně velké vzdálenosti.

Útlum povrchové vlny je v pásmech krátkých vln veliký, dosah přízemní vlny je maximálně několik desítek km. Naopak prostorová vlna není s rostoucím kmitočtem ionosférou tlumena skoro vůbec. Ve dne jsou vlny vyšších frekvencí z "horní části" krátkovlnného pásma (délky 10 - 25 m) dobře odráženy od vrstvy F. Nazývají se "denní vlny". Ve dne na nich s dobrou anténou můžeme naladit spoustu stanic z různých zemí. Odražené - prostorové vlny nižších frekvencí z "dolní části" krátkovlnného pásma jsou ve dne tlumeny vrstvou E, teprve po západu slunce, kdy se sníží stupeň ionizace, začnou být tyto prostorové vlny velmi dobře odráženy od vrsvy F. Po setmění proto na krátkých vlnách nižších frekvencí můžeme s dobrou anténou naladit stovky stanic z celého světa. Krátké vlny nižších frekvencí proto mohou být označovány jako "vlny noční".

Pro zajímavost zabrousíme do historie. Na úsvitu rádiové komunikace profesionální stanice pracovaly pouze na dlouhých a středních vlnách, jelikož dosah na krátkých vlnách byl jen několik desítek kilometrů, tedy velmi nedostatečný, takže byly považovány za nepoužitelné. Výkon vysílačů byl malý a citlivost přijímačů velmi nízká. O možnosti odrazů vln od ionosféry se nic nevědělo, také vlivem tak zvaného pásma ticha, tedy vzdálenosti mezi dosahem povrchové vlny a dopadem odražených vln, kde příjem nebyl možný. Když pak v roce 1922 vznikli radioamatéři, byly jim tyto vlny jakožto naprosto bezcenné, věnovány, ať si mohou hrát na svém písečku. Jenomže – právě amatéři přišli na to, že vlastně se dají navazovat spojení na obrovské vzdálenosti s poměrně malými výkony, takže jim byly odebrány a ponecháno jen několik úzkých částí.

Závěrem ještě stručný přehled, co na kterých kmitočtech krátkých vln můžete očekávat:

1810 kHz až 2000 kHz        Amatérské pásmo 160m

2182 kHz                              Námořní tísňový a volací

2300 kHz až 2500 kHz        Rozhlasové AM pásmo 120m

2500 kHz                              Časové signály

2850 kHz až 3155 kHz        Letecké pásmo

3200 kHz až 3400 kHz        Rozhlasové AM pásmo 90m

3400 kHz až 3500 kHz        Letecké pásmo

3500 kHz až 3800 kHz        Amatérské pásmo 80m

3800 kHz až 3950 kHz        Letecké pásmo

3900 kHz až 4000 kHz        Rozhlasové AM pásmo 75m

4063 kHz až 4208 kHz        Námořní lodní

4209,5 kHz až 4351 kHz     Námořní

4351 kHz až 4438 kHz        Námořní pobřežní

4650 kHz až 4750 kHz        Letecké pásmo

4750 kHz až 5060 kHz        Rozhlasové AM pásmo 60m

5000 kHz                              Časové signály

5480 kHz až 5730 kHz        Letecké pásmo

5730 kHz až 6295 kHz        Rozhlasové AM pásmo 49m

6200 kHz až 6312,5 kHz    Námořní lodní

6332,5 kHz až 6501 kHz    Námořní

6501 kHz až 6525 kHz        Námořní pobřežní

6525 kHz až 6765 kHz        Letecké pásmo

6890 kHz až 7000 kHz        Rozhlasové AM pásmo 41m

7000 kHz až 7200 kHz        Amatérské pásmo 40m

7200 kHz až 7600 kHz        Rozhlasové AM pásmo 41m

8195 kHz až 8415 kHz        Námořní lodní

8416,5 kHz až 8707 kHz    Námořní

8707 kHz až 8815 kHz        Námořní pobřežní

8815 kHz až 9040 kHz        Letecké pásmo

9250 kHz až 9990 kHz        Rozhlasové AM pásmo 31m

10000 kHz                            Časové signály

10005 kHz až 10100 kHz   Letecké pásmo

10100 kHz až 10150 kHz   Amatérské pásmo 30m

11175 kHz až 11400 kHz   Letecké pásmo

11500 kHz až 12160 kHz   Rozhlasové AM pásmo 25m

12230 kHz až 12577,5 kHz Námořní lodní

12579 kHz až 13077 kHz   Námořní

13077 kHz až 13200 kHz   Námořní pobřežní

13570 kHz až 13870 kHz   Rozhlasové AM pásmo 22m

14100 kHz až 14350 kHz   Amatérské pásmo 20m

15000 kHz                            Časové signály

15010 kHz až 15100 kHz   Letecké pásmo

15030 kHz až 15800 kHz   Rozhlasové AM pásmo 19m

16360 kHz až 16805 kHz   Námořní lodní

16806,5 kHz až 17242 kHz Námořní

17242 kHz až 17410 kHz   Námořní pobřežní

17480 kHz až 17900 kHz   Rozhlasové AM pásmo 16m

17900 kHz až 18030 kHz   Letecké pásmo

18068 kHz až 18168 kHz   Amatérské pásmo 16m

18780 kHz až 19679 kHz   Námořní lodní

18900 kHz až 19020 kHz   Rozhlasové AM pásmo 15m

19680,5 kHz až 19755 kHz  Námořní

19755 kHz až 19800 kHz   Námořní pobřežní

20000 kHz                            Časové signály

21000 kHz až 21450 kHz   Amatérské pásmo 15m

21450 kHz až 21850 kHz   Rozhlasové AM pásmo 13m

21870 kHz až 22000 kHz   Letecké pásmo

22000 kHz až 22374,5 kHz  Námořní lodní

22376 kHz až 22696 kHz   Námořní

22696 kHz až 22855 kHz   Námořní pobřežní

23200 kHz až 23350 kHz   Letecké pásmo

24890 kHz až 24990 kHz   Amatérské pásmo 12m

25000 kHz                            Časové signály

25070 kHz až 26099 kHz   Námořní lodní

25670 kHz až 26100 kHz   Rozhlasové AM pásmo 11m

26100,5 kHz až 26145 kHz  Námořní

26145 kHz až 26175 kHz   Námořní pobřežní

26510 kHz až 27999 kHz   CB (FM, SSB)

28000 kHz až 29700 kHz   Amatérské pásmo 10m

V době psaní tohoto článku byly u nás v provozu následující rozhlasové vysílače:

Tabulka převzata z http://www.radiokomunikace.cz/

Pokud vás toto povídání zaujalo, zkuste se podívat ještě na http://www.dx.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=226

Jak naladit zahraniční rozhlasové stanice, v kterou dobu na kterém kmitočtu, dozvíte se na webových stránkách http://hfradio.org/

Spoustu dalších užitečných informací na http://www.dxing.com/iblink.htm

případně na http://www.dxing.com/scanlink.htm

Mnoho úžasných zážitků přeje OK1IKE