CITLIVÝ ZESILOVAČ

Na obrázku je schéma jednoduchého stejnosměrného tranzistorového zesilovače, jehož proudové zesílení dosahuje řádově 105 až 106 β. Zvláštností tohoto zapojení je jeho extrémně velký vstupní odpor, který je řádově až 102 M Ω. Toto zajímavé zapojení může nalézt použití všude tam, kde se pracuje s extrémně nízkými elektrickými potenciály.

Autor uvádí, že zařízení prakticky vyzkoušel a byl překvapen jeho citlivostí. Po připojení jeho vstupu na elektrodu velikosti 20 x 30 cm vybudil proud 100 μA elektrostatickým polem, které vzniklo pohybem ruky po elektrostaticky aktivním materiálu, vzdáleném asi 3 metry od snímací elektrody.

Způsob použití již zůstává na tvůrčí iniciativě čtenáře.

O.B.