CB DRÁTOVÁ SMĚROVKA

Před nedávnem jsem zde popisovat pokusy s drátovou anténou pro CB, vhodnou na výlety, (http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/cb_ant_portable.htm) nyní bych zde rád uvedl další testovanou anténu, vhodnou spíše ke spojení dvou určitých bodů jako například chata – dům, a podobně, jelikož její vyzařovací diagram vykazuje dosti slušnou směrovost. Podle jejího tvaru a podobnosti s „rhombickou“ anténou, jsme ji dali pracovní název „POLORHOMB“, viz obrázek.

Anténa vyzařuje s vertikální polarizací ve směru zakončovacího odporu. Díky své směrovosti dosti podstatně odstraní různá rušení, přicházející z ostatních stran, včetně někdy nepříjemných DX stanic. Tato anténa má další výhodu v širokopásmovosti, má stálé parametry v rozsahu až 1 MHz.

Délka každé větve má být rovna délce vlny (orientačně 10,7 m). Anténu je vhodné umístit na volném prostranství, výška závěsu střední části má být 7 až 9 metrů nad zemí, konce antény ve výšce 20 až 30 centimetrů. Na koncích a ve středu antény je kmitna napětí, proto je zde nutno použít kvalitní vysokofrekvenční izolátory, výborné jsou známé „vajíčka“.

Jako uzemnění mohou posloužit kovové trubky, úhlové železo, armovací pruty atd. zatlučené do země, samozřejmě čím delší tím lepší. V případě skalnatého podloží, nebo suché půdy (třeba při horské turistice) je možno vytvořit umělou zem (protiváhu) pomocí 2 krát 4 až 6 čtvrtvlnných vodičů, to znamená s délkou 2,75 metrů, položených vějířovitě na zemi.

Vstupní odpor antény se pohybuje v rozmezí od 300 do 900 ohmů a značně závisí na její délce a kvalitě uzemnění. Přizpůsobení impedance napájecího kabelu s anténou jsme při pokusech zajistili pomocí PI-článku, na příští pokusy plánujeme použít vhodný UNUN.

Cívka L1 je navinuta smaltovaným vodičem o průměru 1,6 mm postupem znázorněným na http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vkv_civka.htm 9 závitů na vrtáku o průměru 8 mm a má délku 19 mm. Obvod pak doladíme podle PSV-metru roztahováním a stlačováním závitů cívky.