Antenna Tuning Unit (ATU) pro CB Stanice

Tato ladicí jednotka (ATU) umožňuje přizpůsobit antény l/2nebo delší anténnímu výstupu 50 ohmů CB radiostanic. Tato jednotka je také užitečná v případech, kdy je jednodušší použít drátovou anténu, než tyčovou namontovanou na střeše. Samozřejmě také pro různé improvizované antény, které uživatelé CB používají na tábořištích a podobně, protože umožňuje, aby kus drátu byl použit jako poměrně účinná anténa zavěšená mezi, řekněme, větev stromu na jedné straně a stanový kolík na druhé straně (anténa pro CB má být svisle). Je samozřejmé, že závěs antény musí být z izolační hmoty, například pomocí silonového vlasce.

Cívka L je navinuta na průměru 15 mm a délce 4 cm měděným, lépe postříbřeným drátem o průměru 1 mm a má 11 závitů. Odbočka pro přívod vysílači je na 2 závitu od studeného konce.

Ladění ATU.

Na stanici navolíme některý kanál ve středu rozsahu, třeba 20 a připojíme ATU vysílači přes měřič PSV (na obrázku není zakreslen), výstup zatížíme anténou. Kondenzátory C1 a C2 nastavíme do střední polohy. Stiskněte tlačítko PTT a kondenzátorem C2 nastavte co možná nejmenší ČSV. Pak postupně oběma kondy C1 a C2 se opatrně snažíme dostat co nejblíže ČSV 1.Pokud nepoužijeme jinou anténu, zůstává naladění stále stejné. Použijeme-li drátovou anténu o délce přesně 5,5 metru, pak kondenzátor C1 je nastaven na maximální kapacitu.

Přestože tato ATU je původně určena pro půlvlnné a delší antény, může být také použita pro fyzicky kratší antény. Například pokud má anténa fyzickou délku jen 3 metry, zbývající 2,5 metru navineme na PVC trubku. Tím nám vznikne elektricky zkrácená anténa. V praxi může být přidaná cívka poněkud kratší než teoretická hodnota, takže skutečná délka je nejlépe určit zkušebně metodou pokus-omyl.

Celou jednotku ATU uzavřeme do kovového pouzdra, aby se zabránilo nežádoucímu vyzařování.

http://www.learningelectronics.net/circuits/antenna-tuning-unit-atu-for-27-mhz-cb.html