BALANČNÍ SMĚŠOVAČ S TRANZISTORY

 

Bylo – nebylo. Pustil jsem se do vývoje SSB vysílače. Za tím účelem jsem začal hledat nějaké výhodné obvody. Jsem již poněkud pokročilejšího věku, takže jsem začal listovat staršími časopisy – a vyplatilo se to! V Radio – Electronics č. 21 z roku 1966 jsem objevil následující schéma vyváženého směšovače (modulátoru) s tranzistory, sloužícího ke tvorbě SSB signálu. Zátěž směšovače tvoří laděný obvod naladěný na požadované postranní pásmo. Potlačení nosné a opačného postranního pásma je až 50 dB. Funkce zařízení byla testována až do 30 MHz, k plné spokojenosti.

K nevýhodám tohoto zapojení patří, že je určeno pro pevný kmitočet, při změnách kmitočtu dochází k jeho rozbalancování, a dále je zde nutností použít nízkoimpedanční zdroje, což ale na druhé straně vykompenzuje jeho značný zisk.

 

"Radio - Electronics" 1966, 21.